Zastupitelé OPM pro období 2010 - 2014

1. Judr. Michal Marek
2. Mgr. Vladimíra Vespalcová
3. PhDr. Ladislav Žuja
4. Ing. Libor Fuka
5. Kateřina Žůrková
6. Ing. Martin Mohapl Ph.D. 

Zastupitelé OPM pro období 2006 - 2010

  1. PhDr. Ladislav Žuja
  2. Mgr. Vladimíra Vespalcová
  3. MUDr. Vladimír Holoubek