Kdo jsme?

Občané pro Medlánky jsou občanským sdružením, jehož hlavním cílem je snaha o zlepšení kvality života všech obyvatel městské části Brno Medlánky. Usilujeme o to, aby Medlánky zůstaly nadále prestižní residenční lokalitou, která spojuje klidné bydlení v blízkosti přírody se snadnou dostupností do centra Brna.

Zároveň se snažíme o zapojení co největšího počtu obyvatel do dění v Medlánkách a i s využitím těchto webových stránek chceme zpřístupnit informace z našeho bydliště širokému okruhu obyvatel. Občané pro Medlánky jsou otevřeným sdružením a proto se k nám může připojit prakticky kdokoliv, kdo má zájem angažovat se ve věcech veřejných, je ochoten této činnosti věnovat svůj volný čas a sdílí většinu našich priorit.

Přístup našeho sdružení k jednotlivým problémům je formován především na základě většinového názoru členů sdružení, avšak každý obyvatel Medlánek nás může kontaktovat a sdělit nám své názory k libovolné problematice (např. využitím kontaktního formuláře nebo s využitím diskuzního fóra www.mojemedlanky.cz). Veškeré podněty budou zváženy a v případě většinové shody uvnitř sdružení i veřejně podpořeny. K prosazování veškerých cílů můžeme využít také podpory našich členů v zastupitelstvu městské části Brno Medlánky. Tato podpora je však limitována jejich počtem (3 z 15).

Naše hlavní cíle můžeme shrnout do následujících bodů:

  • Zachování klidného bydlení.
  • Zlepšení občanské vybavenosti (služby, rekreace, kulturní akce, ...).
  • Udržení dopravy v rozumné míře (jsme proti silnicím Komín - Medlánky, Medlánky - Ivanovice nebo R43 ve variantě přes Medlánky).
  • Zastavení „tlaku developerů“ a tím i další velké výstavby v Medlánkách.
  • Zlepšení informovanosti obyvatel o dění v naší městské části.

Podrobnější popis našich aktivit můžete nalézt v následujícím letáku. Pokud sdílíte stejné hodnoty jako my, budeme rádi, pokud tento leták vyvěsíte ve Vašem domě a rozšíříte tak povědomí obyvatel o našich aktivitách.