Přehled článků

Usnesení kontrolního výboru ve věci MARKA, spol. s r. o.

25.03.2011 15:29
Usnesení kontrolního výboru ve věci MARKA, spol. s r. o. Kontrolní výbor zastupitelstva Městské části Brno-Medlánky dospěl na svém zasedání dne 22. 3. 2011 k závěru, že nájemní smlouvy, kterými byl společnosti MARKA, spol. s r. o., na 50 let pronajat objekt Podpěrova 439/2, jsou pro městskou...

Zpráva Pronájem objektu Podpěrova 2 firmě MARKA, spol. s r. o., vypracovaná členem kontrolního výboru Mgr.Reichem

25.03.2011 15:28
Kontrolní výbor se na svém 2. jednání, konaném dne 22. 3. 2011, zabýval okolnostmi a podmínkami pronájmu objektu Podpěrova 439/2 firmě MARKA, spol. s. r. o. (dále jen „Marka“). Skutečnosti, které z obsahu nájemních smluv a souvisejících listin vyplynuly, považuje výbor za natolik závažné, aby se...