Beseda o konceptu nového územního plánu města Brna

Beseda o konceptu nového územního plánu města Brna