Změna trasy a jízdního řádu autobusové linky 65

10.12.2010 13:28

Vážení spoluobčané, 

od 12.12.2010 platí pro linku 65 nový jízdní řád s novou trasou. OPM vnímá tuto změnu jako velmi tragickou, protože nová trasa neplní funkci služby občanům Medlánek. Místo odvozu dětí z a do školy/školky a odvozu občanů na dopravní uzel v Králově Poli se linka 65 stala službou obyvatelům Řečkovic jedoucích na hřbitov. Ani argument odvozu na konečnou 1 nepovažujeme za přínosný, protože se tím omezí počet nízkopodlažních spojů, které využívaly hlavně maminky s kočárky, nemluvě o špatně vyřešené dispozici chodníků na konečné tramvaje číslo 1, kdy i do nízkopodlažní tramvaje musíte kočárek přenést. Další problém vidíme v nárustu průjezdu autobusů po ulici Kytnerova, kde se frekvence zvýší o 70 průjezdů busů denně. V souvislosti se změnou trasy by mělo dojít i k odstranění šikany před přechodem na začátku ulice Kytnerka, což umožní všem vozidlům rozpálit to z kopce a nebrzdit před přechodem. Tento přechod se stane velmi nebezpečným a budou po něm více chodit děti ze školy a do školky, které nebudou již nadále linkou 65 obslouženy a neodvezou děti do nového sídliště.  Celé řešení se nám zdá krajně nešťastné a hodláme vzniklou situaci probrat na zastupitelstvu 20.12.2010 a zahájit kroky k její nápravě. 

 

Za OPM Kateřina Žůrková

 

A pro ty, kteří četli článek v Rovnosti, zde je vyjádření pana Žuji, který by chtěl svůj výrok uvést na pravou míru, toto vyjádření bylo zasláno jak tisku, tak na DPMB:

Dobrý den,
chci se vyjádřit za svoji osobu k znovuzavedení linky 65 v Medlánkách.Podle článku v Rovnosti jsem údajně vyjádřil spokojenost, což neodpovídá pravdě. Moje odpověď na telefonický dotaz (během nakupování v supermarketu) byla, že se znovuzavedením linky 65 nemáme problém, je však třeba dodržet, aby autobusy nejezdily často v minutových intervalech za sebou tak jak tomu bylo dříve a aby jezdily jen v nezbytně nutném množství tak, aby nejezdily po sídliští téměř prázdné. Ani slovo nepadlo o nesmyslné a naprosto nevhodné změně trasy o které jsem nevěděl a která medláneckým občanům a především maminkám dopravu do školky, školy a do města jen komplikuje. PhDr. L.Žuja, předseda OPM

 

 

 

 

Zpět