Zápis z jednání zastupitelstva - 9. března 2009

22.03.2009 19:18

Obecné

 • Byla zvolena nová členka zastupitelstva - ing. Pařízková (ČSSD)
 • Od dubna by měl být v Medlánkách zaveden Czech Point (možnost získat informace např. z živnostenského nebo trestního rejstříku)
 • Pracuje se na obnovení pěší cesty/cyklostezky mezi Medlánkami a Komínem, nicméně je nutné provést výměny některých pozemků se zahrádkáři. V této oblasti zatím není nic nového
 • I pro letošní rok bude ponechána ve stejném znění vyhláška o dodržování klidu (např. pro zahrádky restaurací)


Autobus

 • Průzkum vytíženosti by měl být proveden do 15. března 2009

Doprava

 • OPM i ÚMČ Brno Medlánky jednal se stavebním úřadem v Řečkovicích o dodržování trasy určené ve stavebním povolení
 • Možnosti změn v dopravě v sídlišti Nové Medlánky by měly být projednány komisí bezpečnosti
 • Zvažuje se nákup sčítače motorových vozidel
  • Snaha o dohodu s Řečkovicemi - společný nákup zařízení
  • Cena cca. 75 000 Kč bez DPH
  • Umožňuje měřit počet aut i s rozdělením (nákladní, osobní, motorka) a sledovat jejich rychlost
  • Měří v obou směrech
  • Je mobilní, takže lze využít pro více míst (např. Hudcova, Kytnerova, V Újezdech, ...)
 • Na ulici Hudcova zřejmě chybí několik přechodů (jsou stavebně připraveny). ÚMČ prověří, zda se jedná pouze o smazané přechody a případně je nechá obnovit
 • Na základě podnětu od zástupců OPM prověří ÚMČ u developerů, zda by nebyli ochotni upravit chodníky na dosud nepředaných komunikacích v sídlišti Nové Medlánky (K Rybníku, Ke Statku) takovým způsobem, aby bylo možné vybudovat chodníky splňující vyhlášku č. 369/2001 Sb.
 • Zastupitelstvo by rádo vybudovalo spojnici mezi ulicí V Újezdech a kasárnami v Řečkovicích. Další propojení do Ivanovic však nechce

Majetek

 • Výměna pozemků s firmou MERASTAV
  • Hlasovalo se jak o možnosti vyhovět, tak nevyhovět
  • Bylo odsouhlaseno, že návrhu prozatím nebude vyhověno a bude projednán až po schválení aktualizace územního plánu (pro všichni kromě p. Vencálka a p. Dobeše)
  • Nebyl odsouhlasen návrh na vyhovění návrhu na výměnu (pro p. Vencálek a p. Dobeš, p. Filípek a pí Baráková se zdrželi, ostatní proti)
 • Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
  • Není jisté, že pokud se koeficient zvýší, tak z toho něco dostane městská část
  • Aktuální základ daně (za celé Brno) činí 135 milionů, zvýšením koeficientu by mohl být získán trojnásobek
  • Bylo zatím pouze vzato na vědomí a bude projednáno na dalším zasedání
 • Energetický audit domů na ulicích Jabloňová/Ostružinová/Rybízová
  • Všechny budouvy jsou z hlediska energetické úspornosti ve stejném stavu
  • Je nutné zateplit 200mm polystyrenem
  • Celková suma potřebná na rekonstrukce domů činí cca. 69 milionů
 • Privatizace domů na ulicích Jabloňová/Ostružinová/Rybízová
  • Zájem o odkup roste a je kolem 90%
  • Privatizuje se za 50% tržní ceny, přičemž při platbě v jedné splátce bude cena snížena o dalších 20%. Při provedení rekonstrukce do 3 let lze získat 40% z ceny rekonstrukce zpět
  • Privatizace by mohla proběhnout v druhé polovině roku 2010 nebo v roce 2011
  • Odhadovaná kupní cena by měla být asi 6000 Kč/m2
  • Všechny domy byly zařazeny k privatizaci (100% pro)
  • Kotelna zůstane ve správě městské části
  • Majetková komise bude řešit, zda si někteří z aktuálních nájemníků mohou za vlastní prostředky vyměnit okna již nyní před privatizací
 • Schválena změna územniho/regulačního plánu (pro projekt VUT CEITEC)
  • Jedná se o cca. 3500 m2 v areálu technologického parku VUT
  • Bude nutné zrekonstruovat příjezdové cesty k pavilonům
  • Změna ploch ze zeleně na komunikace
  • Schváleno 100% hlasů

Kultura

 • V sobotu 7. března proběhlo vítání občánků
 • V týdnu od 5. dubna proběhne v Konírně výstava zabývající se velikonocemi

Mobiliář

 • Byla schválena objednávka mobiliáře pro Nové Medlánky (dětské pískoviště, odpadkové koše, lavečky, houpačky)
  • Malé hřiště s posezením bude vytvořeno v blízkosti křižovatky K Babě/Nadační
  • Ve vnitrobloku 3. etapy Kouzelných Medlánek bude vybudováno hřiště - spoluúčast Orco ve výši 150 000 Kč
 • Do ovocného sídliště budou instalovány nepřesunovatelné odpadkové koše
 • Bude zrušeno dětské hřiště v ovocném sídlišti, které je již zničené a spíše nebezpečné
 • Celková cena mobiliáře číní cca. 350 000 Kč bez DPH
 • Díky včasné objednávce bude poskytnuta dodavatelem sleva ve výši 15%
 • Pro nákup byli všichni zastupitelé s výjimkou p. Hřebačky, který se zdržel a p. Bartla, který byl v době hlasování nepřítomen

Školství

 • ÚMČ eviduje žádost na získání pozemků v katastru Medlánek pro vybudování soukromé mateřské školky
  • Je na ni potřeba 3500 m2 pozemku
  • Výstavba by měla být prováděna v letech 2010 - 2011
  • Jednalo by se o MS s pedagogikou Montessori
  • Případná stavba by zřejmě vedla k dalšímu zvýšení provozu v Medlánkách
 • Základní škola Medlánky
  • Bylo by vhodné, pokud by rodiče vozili děti do školy ulicí Jabloňová, která je méně vytížená, nikoliv Hudcova
  • Dohled strážníků na přechodu není příliš dobrý. Dochází ke střídání dvou směn, přičemž jedna směna dochází až v 7:45, kdy je již velká část dětí ve škole, druhá směna se potom příliš nevěnuje zastavování aut. Bylo by vhodné, pokud by strážníci chodili již v 7:15 a vždy když zastaví autobus, tak by zastavili také auta
  • Možným řešením by mohli být strážci přechodů (www.mpb.cz/odbor-prevence/pro-mladez/strazce-prechodu/), jimiž se může stát kdokoliv

Zeleň a její údržba

 • Byl představen nový návrh na vozidlo pro údržbu zeleně a komunikací
  • Předpokládaná cena 910 000 Kč
  • Jedná se o systém 4x4, který umí sekat, má přívěsný vozík, umí sypat a odhrnovat chodníky atd.
  • Provoz stroje by zajišťoval pracovník ÚMČ Brno Medlánky
  • O nákupu se prozatím nerozhodlo, není totiž jasné, zda se takový stroj vyplatí
 • Zkulturnění navážky za novou mateřskou školkou, mezi sídlištěm Nové Medlánky a ulicí Rysova
  • Odslouhlaseno (100% pro) objednání zkulturnění a zatravnění lučním kvítím od firmy Martin Minks za maximálně 90 000 Kč bez DPH
  • Do zkulturnění nespadá malá požární nádrž, o které rozhodují vodohospodáři. Nicméně se plánuje její oplocení, protože je nebezpečná především pro děti. Není jasné, zda by se jednalo o klasický plot nebo třeba oplocení zelení (keři). Bude projednáno blíže na komisi životního prostředí
 • Po odstranění staveniště firmy Reko u ulice V Újezdech bude provedena výsadba stromořadí. Pravděpodobně bude provedeno příští rok, ale je jistá možnost, že by výsadba mohla být provedena ještě letos

Výstavba

 • Jednání s radnicí Řečkovice, Policií ČR a Technickým muzeem týkající se další výstavby v oblasti kasáren