Zápis z jednání zastupitelstva - 31. května 2010

01.06.2010 21:10

Mateřská škola

 • Bude nutná změna směrné části regulačního plánu (změna způsobu užívání z okrasné zeleně na zahradu MŠ). Pouze administrativa, kterou lze získat až 800m2 zahrady (nutné pro zvýšení počtu dětí).
 • Celkově by mělo být projednáno na červnové schůzi zastupitelstva města Brna.  Jedná se o 3 body: investiční záměr, jeho financování a svěření funkce investora městské části
 • Financováno by mělo být 25 miliony z fondu bytové výstavby MMB a 3,5 miliony z výnosů z vedlejší hospodářské činnosti MČ Medlánky
 • Pokud bude na zastupitelstvu MMB odsouhlaseno, tak výběr dodavatele a další aktivity by mohly začít na konci června tak, aby administrativa proběhla v průběhu letních měsíců 2010
 • Přístavba by mohla být zahájena v září 2010
 • Plánované otevření přístavby je v září 2011

Údržba zeleně

 • První pokos zeleně již měl být proveden
 • Zeleň u ulice Hrázka není dosud předána a není posekána. Městská část vyzve REKO, aby provedli údržbu zeleně a pokud to neudělají, tak to provede MČ a náklady přefakturuje na REKO
 • Doplnění izolační zeleně v sídlišti Nové Medlánky
  • Bylo příliš mnoho žádostí a tak jsme skončili pod čarou, tzn. nic nedostaneme ;(
  • MČ zkusí podat žádost znovu (bude podáno v rámci 20. výzvy - do 30. června 2010) a pokusí se udělat úpravy (změna zeleně), aby mohla být žádána nižší dotace
  • Informaci, zda byla dotace přidělena by mohla být známá v listopadu
  • Je nutné, aby se žádalo o více než milion korun (kvůli způsobu financování)

Ostatní

 • Dětské hřiště při ulici V Újezdech
  • S chodníčkem se čeká až vyschne půda a pak bude vybudován
  • Nefunkční branka stále není opravena
 • Závora bránící ve vjezdu k modelářskému letišti je umístěna na pozemku Aeroklubu a byla údajně umístěna kvůli tomu, že trvale docházelo k "rozjíždění" soukromých pozemků auty
 • Do 10. června by měly být předloženy cenové nabídky na opravu střechy radnice
 • Byla přidělena poslední část dotace ve výši 490 000 Kč, která bude použita na opravy kotelny v sídlišti Jabloňová
 • Dlažba na ulici Suchého je poničena stavbou. Po dokončení stavby ji stavitel musí uvést do původního stavu
 • MČ vyzve Městskou policii k častějším kontrolám parkování na ulici Hrázka, Podpěrova a Jabloňová
 • Komise životního prostředí provede vytipování 15 nových stanovišť (schůze by měla proběhnout 3. června) pro kontejnery na separovaný odpad. Předpokládá se umístění např. na ulice Pod Skalkou a K Babě.
 • Stále nebylo zjištěno, zda pozemek u rybníka označený cedulí "Soukromý pozemek" je obecní nebo soukromý
 • K možnosti vybudování autobusové točny nejsou žádné nové informace
 • Část skládky u pozemku Ing. Bartla bude na náklady MČ odstraněna v průběhu příštího týdne (pokud to počasí dovolí)
 • Na příštím zastupitelstvu budou předloženy podklady k odprodeji nebytových prostor na ulici Podpěrova firmě Marka
 • Bude svolána komise dopravy, která by měla řešit změny dopravy, např. zavedení cyklostezek formou víceúčelových pruhů na stávajících komunikacích

Absence:

Ing. Bartl (příchod na posledních 15 minut)
MUDr. Holoubek
Ing. Šachl

Zapsal: Martin Teplan

Zpět