Zápis z jednání zastupitelstva - 28. dubna 2010

02.05.2010 17:12

Školství

 • Letos byl navýšen počet dětí ve třídách mateřské školy na maximum (25). Jedná se o výjimku pro letošní rok a navyšuje kapacitu o 10 dětí
 • Jednání s SVJ V Újezdech nevyšlo a zůstávají tak 2 varianty: Přístavba na Hudcové nebo postavení školky při ulici V Újezdech
 • Varianta Hudcova
  • Zrušení kotelny, přesun ředitelky do nástavby, možné vytápění menšími kotly místo velké kotelny
  • Preferovaná varianta kvůli problémům s pozemky (vedení městské části je zatím nebylo schopné vykoupit ani přesto, že na to měli již nejméně 8 let)
  • Byla prezentována předběžná skica možného řešení přestavby
 • K problematice školky bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva (10. května, 18. hodin)

Zeleň

 • Rezervace Baba
  • Celkově byla žádost zamítnuta, ale bude podána znovu pro vybranou část (ke které existuje odborná studie s přehledem význačných prvků)
  • Zatravnění ploch při ulici V Újezdech (chodník ke hřišti a bývalému obchodu) - zadáno firmě Minks a mělo by být provedeno cca. do konce května
  • Zatravnění dětského hřiště při ulici V Újezdech
 • Dne 5. května od 18 hodin proběhne v Konírně schůzka se zástupci SVJ jednotlivých domů v sídlišti Nové Medlánky. Mělo by se rozhodnout, která SVJ si chtějí sama udržovat okrasnou zeleň a která jí chtějí nahradit pouze travou, o kterou by se starala městská část
 • Městská část plánuje provádět sekání trávy 3x ročně

Doprava

 • Jízdní řád autobusu se zatím analyzuje na DPMB
 • Autobusová točna se bude řešit koncem tohoto či začátkem příštího týdne
 • Byly projednány výsledky z radaru u školy na ulici Hudcova za období od 2.2. do 24.4.2010
  • V době omezeni na 30km/h projelo v daném úseku 673 vozidel rychlostí vyšší než 80km/h. Maximální dosažená rychlost v tomto období pak činila 176km/h
  • Za celou dobu projelo 36 593 vozidel rychlostí vyšší než 53km/h a tudíž porušilo rychlostní omezení na této silnici
  • Výsledky budou postoupeny dále Městské policii a Policii ČR se žádostí o zvýšení kontrol v této oblasti
 • Komise dopravy řešila parkování automobilů PromSat a Caffe Nuovo, bohužel ale nejsou žádné reálné páky jak toto parkování omezit

Ostatní

 • Kvůli nedostatečnosti aktuálních kontejnerů na tříděný odpad se zvažuje možnost přidání nových kontejnerů na ulici K Babě
 • Dále se zvažuje možnost zřízení kontejnerů na staré oděvy. Je však nutné, zda je o tento typ kontejneru zájem, hrozí totiž možnost, že by se k němu stahovali bezdomovci
 • Tabule soukromý pozemek u rybníka - Bylo prověřeno, že se nejedná o soukromý pozemek. Dle informací paní starostky tam ceduli umístil pan Ducháček (majitel přilehlého domu za velkou zdí)
 • U zastávky autobusu V Újezdech by mohl být umístěn automat na mléko
 • Kotelna na ulici Jabloňová nebyla komisí majetkovou doporučena k privatizaci
  • Výnos z pronájmu je plánován k ukládání na rezervní fond a použití na případné opravy
 • Úpravy cest
  • Cesta ke garážím na Turistické
  • Úprava ulice Vycházková (zaveze se nějakým štěrkem)
 • Odsouhlasena úprava zeleně firmou Martin Minks na měsíc duben
 • Byl odsouhlasen příspěvek 10 000Kč na podporu "Pochodu čarodějnic" pořádaného KČT Fénix

Absence:

Ing. Vencálek
Mudr. Holoubek

Za OPM zapsal: Martin Teplan

Zpět