Zápis z jednání zastupitelstva - 20. dubna 2009

25.04.2009 21:51

Doprava

 • Vyhodnocení vytíženosti linky 65 nebylo dosud dodáno
 • Zklidnění dopravy u školy
  • Mělo by být provedeno z odboru prevence kriminality
  • Bude projednáno komisí dopravy
  • PČR prověří jaké tam jsou počty projíždějících aut a jak se překračuje rychlost
  • Měly by být instalovány 2 radary, první bude směrem od města
 • Areál CEITEC by měl být primárně obsluhován přes ulici Purkyňova, napojení na Hudcovu není řešeno, nepředpokládá se ani napojení k letiští
 • Zastupitelstvo chce aby investor CEITECu vybudoval komunikaci pro pěší (šířka cca. 1,5m) z ulice Hudcova ke konečné tramvaje 12 a 13.

Občanská vybavenost a bydlení

 • Čerpání z fondu bytové výstavby musí jít přes investory, není tedy možné, aby je MČ přímo použila na výstavbu občanské vybavenosti
 • Přechody v Nových Medlánkách - chodníky jsou již předány Brněnským komunikacím, takže jejich úprava je možná pouze přes žádost na magistrát, ale ti zřejmě nebudou ochotni provést úpravy kvůli záruce
 • Výnosy z nájemného z privatizovaných domů zůstanou v rozpočtu městské části
 • Herní prvky pro hřiště pod Hrázkou a ve vnitrobloku Kouzelné Medlánky 3. etapa
  • Již by měly být vyrobeny
 • Hřiště za rybníkem se bude řešit, až budou bližší informace o objemu prostředků
 • Bude se řešit možnost zřízení pobočky České pošty
 • Czech point
  • ÚMČ nemůže získat dotace, protože Brno už Czech point má a samostatné městské části nemají nárok
  • Bude tedy zřízen nákladem městské části (už je koupena výpočetní technika)
 • Prozatím nebude nájemníkům domů určených k privatizaci umožněno provést si vlastní výměnu oken
 • Plánuje se rekonstrukce podlahy na Sýpce
  • Mělo by se jednat o akci za max. 700 000 v nejlepší variantě, financováním z vedlejší hospodářské činnosti
  • Mělo by se realizovat v průběhu prázdnin (červenec - srpen)
  • Dále se bude opravovat topení a zateplení na Sýpce včetně Konírny. Bude se jednat o investici za cca. 450 000Kč. Prozatím jsou velké úniky tepla, mělo by se relativně rychle zaplatit.

Školství

 • Zahrádka u nové školky vykazuje některé vady, které by ale měly být relativně rychle odstraněny. Jinak je zahrada zkolaudována
 • Nová školka na ulici V Újezdech/Nadační
  • Jedná se o prioritní stavbu
  • Měla by být umístěna u protažené ulice Nadační
  • Po 19. květnu by měl být zřejmý harmonogram výstavby
  • Otevření se počítá od září 2012 (dle návrhu má být stavba dokončena 12/2011)

Ostatní

 • Zvyšování daně z nemovitosti na trojnásobek
 • Zatím nebylo odsouhlaseno, z městských částí se kladně vyjádřilo pouze Brno - Jih
 • Od 11. do 18. června bude možná výstava Medláneckých malířů (pokud se podaří zorganizovat)
 • Novelizace vyhlášky o poplatcích za zábor veřejných prostranství
  • Doplnění lešení a skládky materiálu tak, aby se za ně také platil poplatek
 • Vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
  • Okolí 50m okolo školy, obou školek, radnice, lákařských zařízení na ulicích Jabloňová a Hudcova, zámecký park
  • Výjimkou jsou akce pořádané MČ Medlánky nebo akce MČ Medlánky schválené
Zpět