Zápis z jednání zastupitelstva - 2. února 2009

08.02.2009 14:37

Rozvoj občanské vybavenosti

 • Pro jakoukoli výstavbu v blízkosti rybníka je limitujícím faktorem zařazení pozemků do zemědělského půdního fondu. Aktuálně nechce MMB povolovat změny využití pozemků až do vytvoření aktualizace územíno plánu, který by měl být vytvořen do roku 2011.
 • I přes výše uvedený problém se plánuje zahájení výstavby hřiště v blízkosti rybníka. Mělo by se jednat o hřiště podobného typu jako je v zámeckém parku, vhodné pro děti ve věku cca. 4 – 9 let. Odhadovaný rozsah první fáze investice je 500 000 Kč, přesný termín výstavby nebyl uveden.

Autobusová linka 65

 • DPMB vypracoval (nebo vypracuje) studii vytíženosti linky a tu předá do poloviny měsíce února 2009 ÚMČ Brno Medlánky.
 • Tato studie poslouží jako podklad pro vyhodnocení provozu a případnou změnu v jízdním řádu linky.
 • Podklady budou projednány v dopravní komisi, přičemž na jednání bude přizván také p. Seitl z DPMB.
 • Termín, ke kterému lze provést změny je březen 2009 (pozn. Nevíme, zda se jedná o termín, kdy lze změny navrhnout nebo termín pro změnu jízdních řádů).
 • Možnost vybudování točny na ulici V Újezdech bude projednávána MMB v průběhu března nebo dubna (aktuálně probíhá schvalování v komisích MMB).

Doprava (včetně Řečkovic)

 • Duhová pole III mají problém s kolaudací. Podobně jako v případě Kouzelných Medlánek došlo oproti původnímu projektu k navýšení počtu pater (bytů) a nyní nemají v okolí dostatek parkovacích míst.
 • MMB nedovolí vybudovat u Duhových polí parkovací dům do té doby, dokud nebude vybudována obslužná komunikace z Duhových polí na ulici Terezy Novákové. Do vybudování této komunikace by neměla být povolena ani žádná další výstavba v oblasti Duhových polí.
 • ÚMČ Brno Medlánky bude iniciovat společnou schůzi dopravní komise Medlánek a Řečkovic, kde by se měla řešit budoucnost dopravy mezi Medlánkami a Řečkovicemi.
 • Paní starostka bude kontaktovat stavební úřad v Řečkovicích kvůli problému využívání sídliště nákladními automobily ze stavby Duhových polí, které je v rozporu se stavebním povolením.
 • ÚMČ Brno Medlánky pracuje ve spolupráci s dopravním inženýrem na konceptu zklidnění dopravy v sídlišti. Datum jeho uvedení do praxe není známé, mělo by to však být nejpozději po dokončení výstavby na ulici Hrázka.

Školky a školy

 • Nová školka v blízkosti ulice V Újezdech nebude hotova dříve než v roce 2012.
 • Do doby výstavby nové školky jsou možnosti navýšení pouze ve zvýšení počtu dětí ve stávajících třídách (kde se ale naráží na problém s pedagogy).
 • Aktuálně nelze dobře vyhodnotit jak (ne)dostatečné kapacity mají školky v Medlánkách, protože loňský rok byl atypický (otevření nových tříd v mimořádném termínu). Zhodnocení kapacit tedy bude provedeno na konci dubna/začátku května po ukončení zápisu do nového ročníku (probíhá 7. a 8. dubna 2009).
 • Medlánecká základní škola má kapacitu cca. 430 žáků a v horizontu 4 let se nepředpokládá navýšení této kapacity.

Údržba zeleně a silnic

 • ÚMČ Brno Medlánky plánuje nákup “malotraktoru” či “frézy” pro drobné úpravy zeleně, případně pro zimní údržbu chodníků. Mělo by se jednat o investici v řádu maximálně stovek tisíc korun (mluvilo se o cca. 120 000 Kč). Ten by měl být využit mimo jiné pro úpravu dosud neudržovaných prostor mezi rybníčkem a 1. etapou Kouzelných Medlánek.
 • Bude provedeno havarijní prořezání zeleně na ulici Jabloňová.
 • Posek obecní zeleně by měl probíhat 3x ročně.
 • Obec odkoupí za 1000 Kč od společnosti ORCO pozemky a zeleň ve vnitrobloku 2. etapy Kouzelných Medlánek.
 • Zatím ještě nejsou všechny silnice v majetku obce, probíhají kolaudace a silnice jsou převáděny na obec.
 • Městská část se pokusí získat dotaci na obnovu Medlánecké naučné stezky.

Otevřený dopis OPM starostce MČ Brno Medlánky

 • Na zastupitelstvu byly schváleny rámcové odpovědi k jednotlivým bodům dopisu.
 • Rámcové znění tu zatím nebudeme uvádět a počkáme na finální odpověď, kterou samozřejmě uveřejníme.

Zapsal: Martin Teplan

Zpět