Zápis z jednání zastupitelstva - 19. října 2009

21.10.2009 19:28

Restaurace U Kapličky

 • Zastupitelka pí Baráková je velmi nespokojená s rekonstrukcí tohoto zařízení.
 • Zastupitel p. Filípek by tomuto zařízení chtěl zakázat provoz letní zahrádky nebo omezit její otevírací dobu.
 • Krajská hygienická stanice vydala posudek, že otevírací doba může být do 22 hodin.
 • Zastupitelé se budou snažit zhodnotit všechny restaurace a případně jim omezit provozní doby v závislosti na jejich umístění v zástavbě.
 • Možnosti omezení provozu prověří starostka pí Valentová.

Traktůrek

 • Zastupitel p. Vencálek navrhuje, aby se traktůtek zapůjčil firmě Minks, včetně člověka, který ho obhospodařuje s tím, že by potom Minks poskytoval levnější služby.
 • MČ nemůže traktůrek provozovat se ziskem. Může pracovat pouze pro MČ, nesmí vydělávat (pí Lukášková - účetní).
 • Využití traktůrku je především k odvozu černých skládek, obsluhuje ho pouze jeden člověk, který je důchodce a pracuje na zkrácený úvazek (6 hodin denně).
 • Dle místostarosty p. Matějky provoz traktůrku ušetřil svým provozem od května cca. 200 000 Kč na zakázce od fy Minks (bez zohlednění nákladů na provoz traktůrku, tzn. nejedná se o čistou úsporu).

Zeleň

 • U hřiště V Újezdech by mělo být vysazeno 9 stromů a dalších 7 pravděpodobně v oblasti rybníka.
 • Obhospodařované plochy zeleně se zvýší z 68 000 m2 na téměř 130 000 m2.
 • Studánka v Perglu by se měla více udržovat.
 • Plánuje se doplnění izolační zeleně (1,9M) + rekonstrukce zámeckého parku (1,4M).
  • Pracuje se na tom, aby bylo částečně zaplaceno městem, které se k této iniciativě hlásí.

Ostatní

 • Medlánky budou mít pro rozpočet na příští rok celkem 4561 obyvatel (odpovídá hodnotě z 31.12.2008).
 • Od 23.12.2009 do 1.1.2010 bude uzavřena mateřská školka, včetně detašovaného pracoviště.
 • Nově budovaná ulice za zámeckým parkem se bude jmenovat "Za Parkem".
 • MČ Medlánky nenavrhuje žádné změny vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008, o regulaci provozu výherních hracích automatů.
 • Výstavba nové MŠ vychází dle investičního odboru na cca. 45 - 55M Kč a výstavba by trvala minimálně 2,5 roku.
  • Alternativou je otevření 2 nových tříd na ulici V Újezdech a přidání 1 třídy do školky na ulici Hudcova.
  • Tato varianta by mohla být provedena již pro příští rok a cena by měla být cca. 25M Kč.
 • Firma provádějící rekonstrukci podlahy na Sýpce požaduje 108 000 Kč za vícepráce. Oprávněnost požadavku prověří komise stavební (pravděpodobně se sejde ve středu v 21.10.2009 v 17 hodin).

Doprava

 • Komise životního prostředí navrhuje, aby se zabránílo vybudování spojnice do Ivanovic (aby se tato vůbec dostala do územního plánu).
 • Radnice prozkoumá možnosti nového změření úrovně emisí na ulici Hudcova (v blízkosti školy).
 • Mělo by dojít k úpravě parkování na ulici Turistická, aby ze šikma parkující auta nezasahovala příliš do vozovky.
 • Na chodníku u domu V Újezdech 3 by měla být provedena opatření zjednodušující situaci vozíčkářů (bránící kolizi se stojícími automobily).
 • Varianty zklidnění dopravy v sídlišti Nové Medlánky
  • Hlasování o 5 variantách, přičemž všechny obsahují: Nevyvýšené přechody s ostrůvky a značku zákaz stání nákladních automobilů
  • 1. Zóna 50kmh, opticky zúžit - 7 pro, 2 proti, 5 zdrželo
  • 2. Zóna 40kmh - 5 pro, 2 proti, 7 zdrželo
  • 3. Zóna 50kmh, plná čára - 6 pro, 4 proti, 4 zdrželi
  • 4. Zóna 30kmh, dělící ostrůvek tj. zůžení pruhů na 3 nebo 3,5m - 2 pro, 6 proti, 6 zdrželo
  • 5. Zóna 30kmh, opticky zúžit - 5 pro, 5 proti, 4 zdrželo
  • Zastupitelstvo preferuje 2 varianty s nejvyšším počtem hlasů, ale při diskuzi s odborem dopravy budou představeny všechny varianty.
Zpět