Zápis z jednání zastupitelstva - 10. února 2010

14.02.2010 20:07

Výstavba

 • Úprava územního plánu (areál za dopravním podnikem, Hudcova 76)
  • Navýšení indexu zastavěné plochy na 0,5
  • Přidání parkovacích stání (cca. 80)
 • Rekonstrukce sportovního areálu při ulici Hudcova
  • Návrhy
   • Rádi by tam udělali menší tělocvičnu pro sálové sporty
   • Zvýšení budovy o 1 patro, ve 2. a 3. patře by byla tělocvična s výškou minimálně 8 metrů
   • Byt správce
   • 2 klubovny (jedna "klouzavá" pro různé spolky a druhá stálá např. pro pionýry/skauty/junáky)
  • Náklady (odhad)
   • Rekonstrukce budovy 50 milionů
   • Venkovní úpravy cca. 10 milionů
   • p. Vencálek si myslí, že to bude stát víc
  • Parkování
   • Možné problémy
   • Řeší se různé alternativy, jako např. využití parkoviště u výzkumného ústavu na Hudcově
  • Námitky
   • Možnost přístupu dětí ze školy do tělocvičny v komplexu (např. vybudování koridoru)
   • Bbude svolána komise sportu, kde bude možnost návrh dále rozvést
   • Zastupitelstvo pověřuje paní starostku k předložení zádosti do integrovaného plánu rozvoje města Brna

Zeleň a chodníky

 • Návrh, aby se oddělila údržba chodníků od údržby zeleně a v průběhu roku se udělalo výběrové řízení na údržbu chodníků (se zelení nejsou výrazné problémy)
  • Plánuje se oslovení virem Dvořák, ASA, Minks, Šimek, Garden servis - pokud někdo zná další firmy, nechť o nich dá vědět místostarostovi p. Matějkovi
 • MČ plánuje uplatnit smluvní pokutu za neprovedenou údržbu v sobotu (kdy po mírné oblevě zamrzlo)
 • Zastupitelstvo bere na vědomí přípravu dodatku číslo 3 smlouvy o dílo, který bude stanovovat cenu za běžný metr chodníku
 • Zastupitelstvo odsouhlasuje objednávku na údržbu chodníků na měsíc únor

Absence:

p. Dobeš
MUDr. Holoubek

Zpět