Zápis z jednání k údržbě zeleně ze dne 5.5.2010

09.05.2010 22:04

Na první schůzce mezi paní starostkou a zástupci společenství vlastníků se nepodařilo najít jednotný názor na přístup k údržbě zeleně v okolí jednotlivých domů takovým způsobem, aby byl zachován jednotný ráz výsadby kolem domů v „Kouzelných Medlánkách“ a zároveň byla údržba ekonomicky proveditelná. Většina SVJ si nepřeje odstranění všech okrasných prvků a zatravnění, ale požaduje, aby zkolaudovaná a v projektu schválená zeleň byla radnicí obstarávána s tím, že jednotlivá SVJ se nebrání vložit určité lidské či finanční zdroje tam, kde se MČ nedostává peněz na údržbu.

Paní starostka přislíbila, že městská část zajistí pokos zeleně v okolí domů minimálně 3x ročně, avšak bude snaha o provedení více pokosů (alespon 4x ročně). Bylo přislíbeno zveřejňování orientačního plánu pokosů včetně následného přehledu realizovaného pokosu a pletí takovým způsobem, aby ho bylo možné zkontrolovat a případně reklamovat (ne)provedené práce. Údržba zeleně měla být zahájena již v tomto týdnu (3. až 9. květns), avšak z důvodu španého počasí bylo zahájení odsunuto až na příští týden. Městská část se dále pokusí reklamovat u společnosti Orco kvalitu a množství zeminy v trávnících kolem domů „Kouzelných Medlánek“. Předmětem této reklamace budou i uhynulé stromy a propadané chodníky. Odbor životního prostředí prověří, zda rekultivace plochy po odvezených buňkách firmy Reko podél ulice V Újezdech není v rozporu s některou vyhláškou (např. nutnost odvézt stavební suť na skládku).

Jelikož na prvním setkání nebylo nalezeno žádné konkrétní řešení údržby, byla na 26.5.2010 v 18.00 svolána do Konírny další schůzka, na kterou by měla paní starostka připravit:

  •  Plán projektu na doplnění izolační zeleně (keřů), která je plánována tam, kde není možné osázení stromy. Na provedení tohoto projektu bylo požádáno o dotace, avšak ty zatím nebyly přiděleny.
  • Návrh úpravy výsadby a údržbový plán, který bude možné zajistit z prostředků městské části. Údržba nad rámec tohoto plánu by měla být zajištěna jednotlivými SVJ.

Kromě diskuze o zeleni byl také představen návrh na umístění kontejnerů na tříděný odpad do dvou již vybudovaných stání na ulici K Babě. Měly by tu být obsaženy pouze kontejnery na papír a plasty. Sklo a textil nebudou v této oblasti z důvodu možného zvýšení hluku tříděny, avšak je možné zvýšení počtu kontejnerů na sklo v blízkosti společenského centra Sýpka.

Zapsala: Kateřina Žůrková

Zpět