Zápis z 2. jednání k údržbě zeleně ze dne 26.5.2010

26.05.2010 23:17

Plán údržby stávající zeleně z prostředků městské části je následující:

  • v tomto roce pokos 4x ročně
  • od roku 2011 přislíbeno navýšení počtu pokosů na 5 za rok
  • 1x sestřih okrasných travin, rozdělený na 2 poloviny (nízké trávy po vegetačním období, vysoké trávy před vegetačním obdobím)
  • 1x pletí okrasných záhonů v termínu květen/červen dle počasí

Datum zahájení pokosu bude uvedeno v Medláneckém zpravodaji a na webových stránkách radnice. Od uvedeného data má firma 3 týdny na dokončení pokosů. Dokončení pokosu bude uvedeno na webových stránkách radnice a jednotlivá SVJ si tak budou moci zkontrolovat provedení a případné reklamace pokosu a pletí zaslat na místostarostu pana Matějku.
Již vysazené traviny, uhynulé stromy a travnaté plochy (lysá místa a propadliny) budou reklamovány během 10 dní. Nebude-li reklamace uznána, na náklady městské části dojde k dosetí trávy, dosypání zeminy a dohnojení lysých míst. Pokud nebude uznána reklamace uhynulých okrasných travin budou tyto naceněny a dle možností rozpočtu městské části bude dosadba hrazena MČ nebo jednotlivými SVJ. Stanovisko k reklamaci by mělo být jasné do konce června / 1. poloviny července. Ostatní údržba nad rámec tohoto plánu bude v režii jednotlivých SVJ. Doporučuje se informovat vlastníka (MČ Mediánky) o větších úkonech spojených s údržbou zeleně jako je například velkoplošný pokos travin. Menší úkony (jako např. pletí) není třeba hlásit. 

Typy okrasných travin ve výsadbě v Kouzelných Medlánkách
Nízké – DESCHAMPSIA CAESTOPITOSA PALAVA
Vysoké - MISCANTHUS SINESIS GRACILLIMUS a CALAMAGROSTIS ACUTIFOLIA KARL FOESTAR

Zapsala: Kateřina Žůrková

Jaký je Váš názor na údržbu zeleně v Medlánkách? S čím jste spokojení a co by se mělo zlepšít? Přijďtě diskutovat nejen o této problematice na fórum www.mojemedlanky.cz

Zpět