Veřejná přírodní zahrada U medláneckého rybníka

12.01.2011 18:37

– prostor pro setkávání, relaxaci, zájmovou činnost a vzdělávání všech věkových skupin s myšlenkou zpět do přírody

Cíl projektu
Cílem našeho výše uvedeného projektu je na pozemku u rybníka vybudovat „veřejnou“ přírodní zahradu.
„Přírodní zahrada se od běžných 'klasických' zahrad liší svou trvalou udržitelností, což je jeden z nejdůležitějších důvodů pro její zakládání. Jde o vytvoření rozmanitého ekosystému, ve kterém se rostliny a živočichové vzájemně podporují a poskytují si výhodné podmínky k životu. Při tvorbě přírodních zahrad se vychází z geologických, biologických a ekologických podmínek, které jsou typické pro dané území.“ (T. Svoboda, Přírodní zahrady)


Cílová skupina
Přírodní zahrada Medlánky bude otevřena co nejširší veřejnosti, zejména pak pro dětské školky, školy, speciální školy a zájmové kroužky, kluby maminek i seniory. Vybraný pozemek leží v těsné blízkosti nově vzniklé dětské školy V Újezdech poblíž medláneckého rybníka, se kterým vytvoří funkční celek.


Plánovaný postup
V prvé fázi se jedná o dořešení bezbariérového přístupu a oplocení vymezeného pozemku. Dále pak zakoupení a instalace zahradního altánu a zahradního domku. Zmíněný altán má sloužit jako místo pro setkání a sdružování, dále jako místo pro výklad organizovaným skupinám, informační plocha a místo pro výstavky dětských rukodělných prací.
Altán byl zvolen z důvodu praktických a ekonomických. V dané lokalitě není možné budovat stavby trvalého charakteru. Pro altán nebude žádáno stavební povolení ani není nutná ohlašovací povinnost. Z ekonomického hlediska je to velmi výhodná volba. Bude zakoupen prefabrikovaný stavebnicový systém a bude instalován svépomocí členů občanského sdružení Občané pro Medlánky.
Přírodní zahrada by měla být vybavena i zahradním domkem pro uskladnění nářadí a pomůcek pro práci v zahradě.
Oplocení bude navazovat na stávající oplocení mateřské školy s tím, že se bude jednat o dřevěné sloupky prorostlé popínavými rostlinami.
Od vstupní branky je navržena pouze jedna cestička k altánu. Cestička je navržena 100 cm široká a bude řešena jako štěrková (oblázková) cesta.

Po těchto prvotních investicích bude přírodní zahrada Medlánky postupně vybavována a osazována původními biotopy s ohledem na fakt, že je zahrada budována v blízkosti medláneckého rybníka.
Kromě původní odborně ošetřené vegetace budou v přírodní zahradě postupem času instalovány interaktivní prvky pro děti. Jedná se o herní pomůcky pro určování rostlin, stromů a podobně.
Rádi bychom využili přírodní zahrady pro malé i velké obyvatele obce, pro zábavu i poučení.
Pokud Vás náš projekt zaujal, sledujte naše stránky, kde vás budeme informovat o dobrovolnických akcích při jeho výstavbě, do kterých se budete moci zapojit a pokud ho chcete finančně podpořit, můžete tak učinit darem na náš transparentní účet číslo: 2100095798/2010.
Do zprávy příjemci napiště „zahrada“.

Také bychom Vás rádi informovali, že se nám již podařilo získat dar 30.000.- od společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. jako první peníze na stavbu altánu nebo domku. Více o podrobnostech daru najdete zde: https://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/t ... /index.jet

Zpět