Žádost o pomoc při sběru podpisů

06.05.2010 23:07

Jsme si vědomi, že pokud chceme úspěšně bojovat za zachování Medlánek jako kvalitní rezidenční lokality kombinující život ve městě a zároveň v přírodě, musíme mít možnost ovlivňovat oficiální rozhodnutí prováděná naší městskou částí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli kandidovat v podzimních volbách do obecního zastupitelstva jako sdružení nezávislých kandidátů. Narozdíl od politických stran však nemůžeme kandidovat bez toho, abychom získali podpisy alespoň 7% obyvatel s voličským oprávněním v naší městské části.

Pokud máte i Vy zájem na tom, aby se vedení naší městské části zefektivnilo, zprůhlednilo a sympatizujete s našimi názory, budeme velmi rádi pokud ve Vašem domě provedete vhodným způsobem sběr podpisů na podporu naší kandidatury (např. vyvěsíte podpisový arch v domě, provedete sběr podpisů při shromáždění vlastníků, či jiným způsobem). Jakmile nám dáte informaci, že si můžeme podepsaný arch vyzvednout (například přes kontaktní formulář nebo přes emailovou adresu opmmedlanky@gmail.com), rádi se pro něj osobně zastavíme. Stejně tak pokud nás chcete pouze podpořit vlastním podpisem, ozvěte se nám a rádi se u Vás zastavíme v termínu, který Vám bude vyhovovat a zodpovíme i Vaše případné dotazy ohledně našeho sdružení.

Dokumenty pro sběr podpisů ke stažení a tisku:

  • Podpisový arch
  • Průvodní dopis
  •  

    Je také důležité upozornit, že z pohledu zákona jsou platné pouze podpisy osob s trvalým pobytem v Medlánkách a každý občan se může podepsat jen jednou. Pokud tedy nemáte trvalé bydliště v naší městské části, tuto petici prosím nepodepisujte (nebo ještě lépe si trvalé bydliště změňte a následně se nám podepište). Stejně tak pokud jste již petici podepsali na některé z našich akcí, nepodepisujte ji znovu.

    Všem našim příznivcům děkujeme za pomoc při této akci.

Martin Teplan

Zpět