Výzva k nahlášení trvalého pobytu

30.12.2008 00:08

Vážení spoluobčané,


ačkoliv se nové sídliště rychle zaplňuje obyvateli, počet osob s trvalým pobytem v Medlánkách roste mnohem pomaleji. V současné době je ze sídliště přihlášeno k trvalému pobytu v Medlánkách pouze cca. 900 osob. Chtěl bych tedy požádat všechny obyvatele, aby si našli chvíli času a provedli změnu svého bydliště na adresu, kde skutečně bydlí - do Medlánek. Změna trvalého bydliště sebou sice nese trochu nepříjemné administrativy, ale osobní i společenské přínosy tohoto kroku onu trochu nepohodlí značně převyšují.


Nechci na tomto místě rozebírat přínosy osobní, mezi které patří snadnější přístup k úřadům nebo větší možnosti při hledání lékaře či školky pro děti, ale zaměřil bych se spíše na ony přínosy společenské, ze kterých mohou profitovat všichni obyvatelé našeho sídliště.


Prvním a hlavním přínosem jsou peníze pro rozpočet naší městské části. Jak jste si jistě všimli, tak v našem sídlišti není prakticky žádná občanská vybavenost, nejsou tu hřiště, parky, žádná možnost relaxace. Trocha zeleně, která se tu nachází a je v majetku města Brna není příliš dobře udržována a obyvatelé některých domů se sami skládají na údržbu obecní zeleně v okolí svých domů. Problém je způsoben nedostkem financí v rozpočtu městské části a tento nedostatek lze nejsnadněji řešit právě přihlášením dalších obyvatel k trvalému pobytu. Městským částem jsou přidělovány finance na základě počtu obyvatel s nahlášeným trvalým pobytem a každý přihlášený tak má svůj význam. Přísun peněz je navíc velmi zpožděný a pokud se přihlásíte k trvalému pobytu, rozpočet městské části to pocití v průměru za 1,5 roku.


Druhým výrazným přínosem je možnost ovlivňovat dění v Medlánkách. Již za necelé dva roky budou probíhat volby do zastupitelstva obcí a pouze osoby s trvalým pobytem v Medlánkách budou moci ovlivnit složení zastupitelstva na další 4 roky. Myslím, že je v zájmu nás všech, aby se na radnici dostali také zástupcí z našeho sídliště a toho se bude nejlépe dosahovat tehdy, pokud zde bude co největší množství oprávněných voličů.


Rád bych v této výzvě také upozornil na rozšířený omyl, že osoby v nájmu potřebují k zapsání trvalého pobytu souhlas majitele bytu. Dle platné legislativy je dostačující dokument zajišťující osobě právo užívání bytu a takovýmto dokumentem je i nájemní smlouva. Proto bych chtěl požádat nejen majitele bytů, ale také všechny obyvatele nájemních bytů, aby pomohli sobě i nám všem a trvalý pobyt si co nejdříve nahlásili.

Protože dění na Internetu sleduje pouze malá část obyvatel, chtěl bych čtenáře také požádat o vytištění této výzvy a její vyvěšení v domech kde bydlí tak, aby se o tomto problému dozvědělo co největší množství obyvatel. Výzvu ve formátu PDF lze stáhnout zde -TrvaleBydliste.pdf (49,3 kB).


Za občanské sdružení Občané pro Medlánky: Martin Teplan

 

 

Zpět