Stanovisko k autobusové lince č. 65

20.02.2009 16:04

Jelikož je nově zavedená autobusová linka č. 65 (Královo pole nádraží - Nadační) stále tématem vzbuzujícím silné emoce a zároveň se zvyšuje počet dotazů týkajících se této linky zasílaných na naše sdružení, rozhodli jsme se vydat oficiální stanovisko OPM k této problematice.


Ač si v případě autobusu Medlánečtí starousedlíci nejspíše říkají, co to v tom sídlišti blázní, můžeme problematiku autobusu označit za problém, který zatím nejvíce rozdělil obyvatele Nových Medlánek a řada přiznivců a odpůrců MHD si stále nemůže přijít na jméno, což lze nejlépe dokumentovat na diskuzním serveru www.mojemedlanky.cz. Nebudeme tajit, že významná část naší členské základny má k autobusu v sídlišti spíše negativní vztah. Jsou mezi námi ale i tací, kterým nová linka nevadí nebo ji dokonce vítají a využívají. Obecně není lehce negativní vztah způsoben tím, že bychom měli zájem o využívání individuální dopravy a nechtěli MHD, ale spíše vidíme problém v následujícím:

  • Způsob jakým byla linka schválena v zastupitelstvu.
  • Vedení autobusu zřejmě nejhorší variantou, která byla v anketě z roku 2007 nabízena.
  • Mnoho domů v sídlišti je postaveno velmi blízko k silnici a především obyvatelé prvních pater tak při průjezdu velkých vozidel (včetně autobusu) trpí nadměrným hlukem.

Kvůli výše uvedenému si myslíme, že by měl autobus zajíždět do sídliště pouze v případech, kdy je skutečně využíván a i proto jsme v otevřeném dopise starostce ÚMČ Brno Medlánky paní Mgr. Valentové požadovali provedení průzkumu vytíženosti. Tento průzkum pomůže odhalit časová pásma, kdy autobus není využíván a v nichž je možné snížit počet spojů, případně ukončit některé z těchto spojů již na zastávce Medlánky. Zřejmě nikdo a ani my nejsme výjimkou, nechce rušit autobusový spoj využívaný 20 - 30 osobami. Pokud však v některých obdobích jezdí autobus prázdný nebo s 1 - 2 osobami, pak považujeme za relevantní provést omezení spojů v daném období, případně ukončit vybrané spoje na zastávce Medlánky (za předpokladu, že je třeba posílit trasu Královo pole nádraží - Medlánky). Zároveň je alespoň z našich interních průzkumů zřejmé, že autobus je vytížen především v období ranní a večerní dopravní špičky. Z toho důvodu si myslíme, že by bylo nevhodné, aby bylo MHD dále posilováno ať už prodloužením doby provozu, zavedením nočních rozjezdů nebo víkendových jízdních řádů.
Nakonec bych již uvedl pouze to, že ať už si o odpůrcích autobusu myslí kdokoli, cokoli, myslím, že je to především díky jejich aktivitě a tlaku na ÚMČ Brno Medlánky a DPMB, že je linka č. 65 obsluhována v naprosté většině novými, nízkopodlažními autobusy. Rozdíl mezi těmito autobusy a staršími Karosami, které do sídliště také občas zavítají, je zřejmý na první poslech.

Za OPM: Martin Teplan

Zpět