Stanou se Medlánky tranzitem pro Řečkovice?

13.01.2009 14:51

Řada obyvatel se do nového obytného souboru stěhovala především kvůli klidnému prostředí a zároveň snadné dostupnosti do centra Brna. Bohužel až po nastěhování mnoho z nás zjistilo, že díky konstrukci ulic V Újezdech a Nadační bude naše sídliště využívat k dopravě do centra města řada motoristů, kteří v sídlišti vůbec nebydlí. Velký automobilový provoz má pro nás několik zásadních dopadů:

  • Bezpečnost chodců - Místo aby bylo sídliště klidovou zónou, kde se není nutné bát o své děti, tu máme téměř rychlostní komunikaci.
  • Čistota ovzduší - Vzhledem k umístění sídliště do Medláneckého údolí, kde se veškeré emise více drží tu máme i při menším počtu aut horší ovzduší.
  • Klid - Čím více aut sídlištěm jezdí, tím méně klidu jako obyvatelé máme. Otevřít si v létě ke spaní okno, znamená jistotu časného probuzení díky řadě projíždějících aut. Sídliště je využíváno také jako příjezdová silnice ke stavbám v Řečkovicích či parkování pro firemní nákladní automobily některých podnikatelů, což klidu také nepřidává.

Další zhoršení situace očekáváme po dokončení nové výstavby v prostoru Duhových polí, kde vzniká cca. 300 bytových jednotek a lze očekávat, že jejich obyvatelé budou pro cestu do centra Brna opět využívat pohodlnější cestu přes Medlánky místo nepříjemné cesty přes Řečkovice. 
Kromě výše uvedeného má městská část Řeckovice v plánu vybudovat také nové sídliště pro přibližně 10 000 obyvatel v prostoru bývalých kasáren. Přístupovou cestu do tohoto obytného souboru má mimo jiné tvořit protažení silnice V Újezdech. Není snad nutné zdůrazňovat, že by toto napojení znamenalo řádově stovky až tisíce aut, která by každodenně projížděla naším sídlištěm. Ve finále by pak tato cesta měla vést až do Ivanovic, čímž by došlo k dalšímu navýšení počtu projíždějících automobilů. Problematika tohoto tranzitu však není problémem pouze nového sídliště. Již nyní značně stoupla doprava na ulici Hudcova, na které leží i zdejší základní škola a všichni obyvatelé s dětmi tak mají čím dál větší důvod obávat se o jejich bezpečnost při cestách do školy a zpět. Pokud městská část Řečkovice kompletně realizuje svůj plán a vybuduje v oblasti kasáren nové sídliště, mohou dle naších odhadů očekávat všichni obyvatelé ulic V Újezdech a Hudcova navýšeni počtu projíždějících automobilů o 5 000 až 7 000 denně. Navýšení tranzitu o přibližně 500 automobilů po dostavbě Duhových polí je téměř jistotou.

Nejsme k této problematice lhostejní a proto se občanské sdružení Občané pro Medlánky snaží v kooperaci se zastupitelstvem městské části Medlánky prosadit zklidnění dopravy v celém sídlišti takovým způsobem, aby byla nerezidentům doprava přes Medlánky znepříjemněna a ti radši využili jiných cest. Zároveň se budeme všemi silami zasazovat proti protažení silnice V Újezdech do Ivanovic či do plánovaného sídliště v Řečkovicích.

Jako ukázku aktuálního tranzitu uvádíme měření dopravy ze dne 7. ledna 2009 na ulici Nadační. Statistika zachycuje pouze projíždějící automobily a neni v nich započítán autobus. Vzhledem ke způsobu měření nejsme schopni oddělit kolik automobilů vyjížďí nebo přijíždí na ulici Hrázka a kolik směruje až do Řečkovic, avšak vzhledem k počtu automobilů na ulici Hrázka předpokládáme, že jejich účast na této dopravě nepřesahuje 10 - 20%.

Čas Směr Duhová Směr v Újezdech
00:00-06:00 31 36
06:00-08:00 26 99
08:00-10:00 56 80
10:00-12:00 59 73
12:00-15:00 43 78
15:00-18:00 155 130
18:00-20:00 96 64
20:00-00:00 103 48
Celkem 569 608


I pokud bychom z výše uvedených statistik odečetli 20% pro ulici Hrázka jako obyvatele Medlánek, tak stále zůstává cca. 900 automobilů, které používájí sídliště a celé Medlánky jako tranzit. Pokud bychom změnami v organizaci dopravy dosáhli snížení tohoto čísla na polovinu, mohli bychom to považovat za významný úspěch.

Za OPM: Martin Teplan
Statistická data: Jiří Suchý

Zpět