Shrnutí plánovaných změn v sídlišti Nové Medlánky

26.03.2009 22:39

Jistě jste si mnozí z vás po otevření detašovaného pracoviště mateřské školky a prodejny potravin v domech V Újezdech 5 a 7 všimli lidí brodících se s dětmi nebo nákupní taškou po poli mezi uvedenými domy a ulicí V Újezdech. Proto jsme se rozhodli oslovit naši radnici s návrhem zbudování chodníčku v uvedeném místě, pro snazší přístup většiny sídliště jak do mateřské školky, tak do obchodu, fit studia a k dalším provozovnám v daném místě.

Další problém dané lokality spatřujeme v nevhodném umístění kontejnerů separovaného odpadu naproti domu V Újezdech 4a. Nejen že zabírají parkovací místa, ale zejména jsou umístěny nevhodně před zatáčkou a lidé zastavující u nich svá auta se stávají překážkou v provozu na nepřehledném místě a při jejich objíždění ostatními automobily vznikají zbytečně nebezpečné situace.

S oběma uvedenými problémy jsme oslovili naši radnici a dohodli se na jejich řešení. Chodník k obchodu by měl být vyřešen v nejbližší době alespoň provizorním způsobem do doby, než dojde k majetkovému vyřešení pozemku pod ním. Kontejnery separovaného odpadu budou přesunuty o pár desítek metrů před areál firmy Veselý, kde bude za tím účelem zbudována zpevněná plocha, což zatím oddaluje čekání na příhodnější počasí. V dohledné době je také konečně v plánu řešení neutěšeného stavu prostoru mezi rybníkem a domy V Újezdech 5 a 7, kde bude přistoupeno alespoň k posekání přerostlého plevele.

Naši zástupci dojednali s radnicí také zkulturnění celého bytového komplexu nového sídliště výsadbou keřů kolem chodníků a dalších stromů. Realizace tohoto projektu odvisí samozřejmě od finančních možností naší městské části.

Na závěr bych rád poděkoval paní starostce a panu místostarostovi za osobní angažovanost při řešení shora uvedených problémů.

Za OPM: JUDr. Michal Marek

Zpět