Schválení záměru přístavby MŠ

24.06.2010 22:36

Od paní starostky jsme získali následující zprávu ohledně rozšíření MŠ Hudcova:

Všem maminkám předškolních dětí sděluji potěšující zprávu, že Zastupitelstvo města Brna dne 22.6.2010 schválilo záměr "přístavby MŠ Brno-Medlánky - ul. Hudcova 47 o celkových rozpočtových nákladech 28,5 mil. Kč s termínem realizace v letech 2010/2011 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna".
V praxi tento záměr znamená navýšení kapacity MŠ Brno, Hudcova 435/47 o 3 nová oddělení s kapacitou celkem 75 dětí.
Statutární město Brno nyní může přistoupit k výběru projektanta akce tak, aby v co nejkratším termínu mohl začít schvalovací proces z úrovně stavebního úřadu - vydání územního souhlasu a stavebního povolení, a následnému výběru zhotovitele akce.
Věřím, že se všechny zúčastněné strany budou všemi silami snažit o to, aby děti mohly začít navštěvovat nové prostory mateřské školy již od září roku 2011.

Zpět