Schůzka se starostkou k problematice veřejné zeleně

30.04.2010 21:45

Členové výborů SVJ ze všech domů v sídlišti Nové Medlánky jsou zváni ve středu 5. května 2010 v 18 hodin do Konírny v kulturním centru Sýpka na diskuzi s paní starostkou týkající se údržby zeleně v okolí jejich domů. Bude projednávána problematika údržby zeleně v okolí jednotlivých domů, především pak údržba okrasných porostů. Pokud se u domu nachází zeleň, která není v majetku SVJ, ale města (např. v případě domů ORCO), pak dostanou zástupci SVJ na výběr, zda chtějí okrasnou zeleň zachovat a budou se oni na vlastní náklady starat nebo zda ji chtějí nahradit trávníkem, který by udržoval úřad městské části.

Martin Teplan

Zpět