S Občany, nebo proti nim

28.10.2010 13:40

aneb medlánecká povolební matematika pro zelenáče

Volby jsou za námi a jejich výsledek je celkem jasný. Voliči se vyjádřili, že mají enormní zájem na změně politického klimatu v Medlánkách a kandidátky deklarující chuť změnit zaběhnuté praktiky si připsaly výrazně vyšší zisk mandátů než ve volbách předchozích - OPM 6 mandátů (+3), TOP09 1 mandát (+1). Naopak strany bývalé koalice utrpěly výraznou porážku, když udržely pouze 5 z 9 mandátů - ODS 4 mandáty (-3), KDU-ČSL 1 mandát (-1). Volič neznalý situace by se tedy mohl zaradovat a pomalu se těšit na novou koalici, která se zaměří více na práci pro obec a bude lépe plnit přání obyvatel. Lépe informovaný volič ovšem zbystří a snadno si spočítá, že medlánecké zastupitelstvo má 15 členů a k získání většiny je tedy potřeba alespoň 8 mandátů. Jelikož tuto většinu nemá "stará garda", ani "nový vítr", je relevatní se ptát, kam se poděly chybějící mandáty. Letmý pohled na volby.cz ukáže, že chybějící 3 mandáty se ocitly v rukou ČSSD, a tím se dostáváme k jádru povolebních komplikací a také osudu Medlánek na další 4 roky. Ač se v místním tisku objevily různé spekulace, tak reálných povolebních variant je pouze několik.

1) Občané pro Medlánky + ČSSD

Vláda s bezpečnou většinou 9 z 15 zastupitelů. Navíc fakticky nejlépe naplňuje touhu obyvatel po změně na radnici. ODS by si po 20 letech vlády vyzkoušela, jaké je to sedět v opozičních lavicích a zároveň by bylo možné prověřit různé smlouvy z předchozích období, nad kterými stále visí řada otazníků. Z mého osobního pohledu by bylo dobré koalici rozšířit ještě o TOP09, ale tato varianta se nezdá být reálnou.

2) ČSSD + ODS + KDU-ČSL

Těsná většina 8 z 15 zastupitelů. V tomto případě by ČSSD pomohla resuscitovat starou koalici a domnívám se, že by rozhodně nedošlo k žádnému výraznému zvýšení transparentnosti práce úřadu ani zlepšení komunikace s obyvateli. Ačkoliv se již do zastupitelstva nedostaly některé kontroverzní figury, tak lze očekávat, že by si nadále pohlídaly svůj vliv na vedení městské části a pouze by ovlivňovaly rozhodování z pozadí.

Ostatní možné varianty typu OPM + TOP + KDU-ČSL či OPM + ODS se nezdají příliš pravděpodobné a nepředpokládám, že by nastaly. Z výše uvedeného je zřejmé, že jednoznačným jazýčkem na vahách, který rozhodne o výsledném složení vlády v Medlánkách, je ČSSD. Bude tedy především na jejich zástupcích, zda podpoří změnu požadovanou občany Medlánek, nebo zda tuto změnu zablokují, umožní návrat starých tváří a odsunou jasného vítěze voleb do opozice.  

Jakou koalici byste si přáli vy? Můžete se vyjádřit jak v anketě na mých stránkách, tak i zasláním emailu na vedoucí zástupce výše zmíněného jazýčku - předsedovi Místní organizace ČSSD Tomáši Slaninovi (tomas.slanina@seznam.cz) nebo předsedovi Městského výkonného výboru JUDr. Jeronýmu Tejcovi (tejc@seznam.cz), případně dalším členům výboru brněnské ČSSD: Ladislavu Mackovi (macek.ladislav@brno.cz), Martinu Pernovi (pernamartin@centrum.cz) a dalším viz www.cssdbrno.cz

Martin Teplan

Zpět