První pokroky v boji s těžkou dopravou v sídlišti

02.02.2009 16:04

Jedním z hlavních úkolů našeho sdružení je podpora klidného bydlení v celých Medlánkách. Zřejmě jen málo lidí si pod pojmem klidného bydlení představí těžkou nákladní techniku projíždějící pravidelně místem jejich bydliště. S radostí můžeme oznámit první drobný úspěch v tomto boji, který se týká průjezdu vozidel nad 3,5 tuny novým sídlištěm. Již na zasedání zastupitelstva MČ Brno Medlánky dne 24.11.2008 bylo v rámci odpovědi na "Petici proti zamítnutí změn svislého a vodorovného značení v obytném souboru Nové Medlánky" přislíbeno, že bude prioritně prosazován přesun značky "Zákaz vjezdu vozidel do 3,5t" tak, aby tento zákaz platil nejen pro ulici Kytnerovu, ale také pro celé sídliště (viz zápis ze zasedání na www.eurady.cz/fls/medlanky/z_24_11_2008.doc). Bohužel ani v průběhu ledna nebyly ze strany vedení MČ Brno Medlánky podniknuty viditelné kroky, které by skutečně vedly k tomuto přesunu. Aktivity se tedy chopil jeden z našich členů - Ing. Libor Fuka. Díky jeho aktivitě a vyjednávání se podařilo získat příslib Odboru dopravy Magistrátu města Brna, zastoupeného vedoucím provozního oddělení Ing. Josefem Buchtou, že výše uvedená značka bude přesunuta. Samotná realizace přesunu by měla proběhnout během následujících 2 měsíců, takže snad již od 2. čtvrtletí roku 2009 bude těžká doprava sídlištěm omezena. Doufejme, že alespoň v počátku bude také zajištěna namátková kontrola dodržování nového zákazu tak, aby případní řidiči nedodržující tento zákaz byli potrestáni a nové omezení se dostalo řidičům do krve. V objednávce těchto kontrol u Městské policie či Policie ČR by tentokrát mohl projevit iniciativu Úřad městské části Brno Medlánky.


Aktuální druhá bitva v dopravě se odehrává s majiteli některých dopravních společností, kteří se rozhodli využívat sídliště jako bezplatné parkoviště pro své nákladní vozy. Toto chování značně znepříjemňuje život obyvatelům ulice V Újezdech a to hned ve 2 směrech:

  1. Nákladní auta zabírají parkovací místa určená pro osobní vozy zdejších rezidentů.
  2. Řidiči těchto nákladních vozidel ráno často provádí zahřívání motoru, kdy nejen ruší obyvatele okolních bytů, ale zároveň i značně znečištují ovzduší.

Jelikož je uvedené zneužívání veřejných parkovacích míst v rozporu se silničním zákonem (111/1994 sbírky, § 9, odstavec 4c), byly majitelům těchto společností zaslány upozorňující dopisy s informací o porušování zákona. Upozornění bylo zasláno jak Úřadem městské části Brno Medlánky, tak občanským sdružením OPM, zastoupeným naším členem JUDr. Michalem Markem. Doufáme, že všichni obeslaní uznají svoji chybu a místo zneužívání veřejných parkovacích míst si pro svoji podnikatelskou činnost zajistí parkoviště k tomu určené.

Za OPM: Martin Teplan

Zpět