Prohlášení OPM ke komunálním volbám 2010 přednesené na 1.ustanovujícím zastupitelstvu 11.11.2010

02.12.2010 16:00

 

Prohlášení o.s. Občané  pro Medlánky ke komunálním volbám 2010

 

Ačkoliv jsme se stali v komunálních volbách do místního zastupitelstva se ziskem 34,81% a šesti mandáty s podporou TOP 09 (1 mandát)jednoznačnými vítězi voleb, byli jsme dohodou ODS (24,3% 4 mandáty mandáty), ČSSD (3 mandáty) a KDU-ČSL (1 mandát) odsunuti do opozice přesto, že jsme se v řadě ne tajných jednání pokoušeli s oběma potencionálními partnery dohodnout. Místo jakékoliv se nabízející dohody  byla vytvořena zbývajícími politickými stranami  účelové koaliční seskupení s pouhou většinou jednoho mandátu, které tak získalo  právo obsadit všechny klíčové pozice ve vedení naší MČ bez účasti jednoznačného vítěze voleb . V této souvislosti je opravdu pozoruhodná opět zcela účelová a zcela opačná argumentace zdůvodnění vzniku stejné koalice ODS/ČSSD na tzv. velké radnici, kde byly  jiné přirozené  a vůli voličů odpovídající koalice zamítnuty právě pro jejich údajnou křehkost. Nejen ideová ale i hlasovací „pevnost“ tohoto koaličního spojení v medláneckém zastupitelstvu se ukázkově předvádí hned při první  ustavující schůzi, kdy jednomandátový člen koalice a navržený jednomandátový kandidát KDU-ČSL do rady MZ pan A. Dobeš je v této době dlouhodobě  v zahraničí a tato koalice nedisponuje tak ani tou nejzákladnější většinou jednoho hlasu pro klíčová hlasování na ustavující schůzi 11.11.2010.  Tímto způsobem sestavená koalice přebírá nejen všechny rozhodovací pravomoci ale i plnou zodpovědnost. I z tohoto důvodu budeme trvat na zveřejnění jmenovitého hlasování nejen zastupitelstva, ale i rady ve všech  rozhodnutích.

Přesto po analýze vzniklé situace a s ohledem na skutečnost, že před budoucí vedením radnice stojí klíčové problémy stabilizace, žádoucího rozvoje naší městské části, ale i zabránění mnoha negativních především dopravních hrozeb  neodmítáme a priori spolupráci ani s takto vytvořeným vedením. Velmi nám záleží na tom, aby následující volební období bylo obdobím konstruktivní spolupráce a ne obdobím vzájemných výpadů, sporů a obstrukcí. Proto hodláme maximálně využít pro práci v jednotlivých komisích velkého potenciálu  členů naší o.s., kteří  již osvědčili  v řadě dobře známých a úspěšných akcích a aktivitách svoji odbornou fundovanost a organizační schopnosti a kteří chtějí alespoň takto podpořit realizaci našeho volebního programu

 

přednesl PhDr. Ladislav Žuja, signovali všichni zastupitelé OPM

 

 

Zpět