Program jednání zastupitelstva - 9. března 2009

07.03.2009 17:59

24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Medlánky

Datum a čas konání: 9.3.2009, 17:00

Místo konání: Zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky, konírna SC Sýpka, Kytnerova 1a

Návrh programu:

 

 1. Doplnění mandátu člena MZ MČ Brno-Medlánky – slib člena MZ MČ Brno-Medlánky (tajemnice)
 2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 23. zasedání MZ MČ Brno-Medlánky ze dne 2.2.2009 (starostka)
 3. Kontrola plnění usnesení 34. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 16.2.2009 (starostka)
 4. Debata s občany (starostka)
 5. Zprávy z významných jednání, zasedání komisí Rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky (starostka)
 6. Informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna (starostka)
 7. Navýšení a snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2008 dle rozpočtových opatření, odsouhlasených Radou MČ Brno-Medlánky (starostka)
 8. Závěrečný účet MČ Brno-Medlánky za rok 2009 (starostka)
 9. Bytová problematika:
  a) závěry energetického auditu – bytové domy Jabloňová 1, 3, 5, Rybízová 1, 3, 5, 7 a Ostružinová 1, 3, 5, 7 a 9 vč. tepelného zdroje na ulici Jabloňová (místostarosta)
  b) žádost občanů o zařazení bytových domů Jabloňová 1, 3, 5, Rybízová 1, 3, 5, 7 a Ostružinová 1, 3, 5, 7 a 9 do seznamu domů určených k prodeji (starosta)
  c) žádost paní Kovačovičové Jaromíry o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (starostka)
 10. Žádost Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. o úpravu směrné části Regulačního plánu MČ Brno-Medlánky (starostka)
 11. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí – stanovisko MČ Brno-Medlánky (starostka)
 12. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zaezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (tajemnice)
 13. Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 666/120, 666/126, 666/135, k. ú. Medlánky do majetku statutárního města Brna – stanovisko MČ Brno-Medlánky (starostka)
 14. Návrh nabytí pozemků p. č. 406/4, 986/2, 987/14 a 987/18, k. ú. Medlánky, do majetku statutárního města Brna – stanovisko MČ Brno-Medlánky (starostka)
 15. Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna – směna pozemku p. č. 1820, k. ú. Medlánky ve vlastnictví společnosti MERA-STAV s. r. o. za pozemek p. č. 1826, k. ú. Medlánky ve vlastnictví statutárního města Brna – stanovisko MČ Brno-Medlánky (starostka)
 16. Žádost o vyjádření k projektu pro stavební řízení – koordinace pěších tras dostupu do lokalit Na Vyldosích, Novosady (zahrádky, starostka)
 17. Aktualizace Povodňového plánu MČ Brno-Medlánky, aktualizace Povodňové komise MČ Brno-Medlánky (starostka)
 18. Údržba zeleně v MČ Brno-Medlánky (starostka, místostarosta)
 19. Interpelace poslanců (starostka)
 20. Různé:
  a) Dodatek č. 3 Smlouvy na provozování sběrného střediska odpadů Rysova (starostka)

Převzato ze stránek MČ Brno Medlánky, originální znění lze nalézt na adrese www.eurady.cz/fls/medlanky/svolani%20zmc%20brno-medlanky.doc

Zpět