Program jednání zastupitelstva - 2. února 2009

31.01.2009 02:14

23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Medlánky

Datum a čas konání: 2.2.2009, 17:00

Místo konání: Zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky, konírna SC Sýpka, Kytnerova 1a

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 22. zasedání MZ MČ Brno-Medlánky ze dne 15.12.2008 (starostka)
 2. Kontrola plnění usnesení mimořádného 32. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 15.12.2008 (starostka)
 3. Kontrola plnění usnesení 33. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 19.1.2009 (starostka)
 4. Debata s občany (starostka)
 5. Zprávy z významných jednání, zasedání komisí Rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky (starostka)
 6. Informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna (starostka)
 7. Navýšení a snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2008 dle rozpočtových opatření, odsouhlasených Radou MČ Brno-Medlánky (starostka)
 8. Aktuální školská problematika:

  a)     žádost OŠMT MMB – opravy a investiční akce ve školství v roce 2009 (investice a opravy školských zařízení, investice a opravy veřejných hřišť a sportovišť, požadavky na nábytkové vybavení a požadavky na vybavení školních kuchyní a jídelen, starostka)

  b)     žádost OŠMT MMB – „Střednědobý plán investiční obnovy škol a školských zařízení na léta 2009 – 2013“ (starostka)

 9. Bytová problematika: informace o dlužném nájemném – bytový fond na ulici Jabloňová, Rybízová, Ostružinová (starostka)
 10.  Provoz tepelného zdroje na ulici Jabloňová: havarijní stav střechy kotelny – opatření ke sjednání nápravy (místostarosta)
 11. Projednávání nového územního plánu města Brna, aktualizace stávajícího územního plánu města Brna – informace (starostka)
 12. Koncepce rozvoje sportovní infrastruktury MČ Brno-Medlánky (starostka, místostarosta)
 13. Žádost MČ Brno-Medlánky o pomoc statutárního města Brna při zkvalitnění sportovní infrastruktury MČ Brno-Medlánky (podpora sportu a práce s mládeží – vyřešení majetkoprávních vztahů v areálu FC Medlánky a současně vybudování dalšího sportoviště pro potřebu občanů MČ Brno-Medlánky)
 14. Údržba zeleně v MČ Brno-Medlánky (starostka, místostarosta)
 15. Návrh kupní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky jako kupujícím a společností Nové Medlánky, a.s. jako prodávajícím – dokončené a zkolaudované stavby (chodníky, zpevněné plochy a sadové úpravy – Nové Medlánky, I. etapa, starostka)
 16. Otevřený dopis OS Občané pro Medlánky – otázky k plánovanému rozvoji MČ Brno-Medlánky (starostka)
 17. Doplnění mandátu člena MZ MČ Brno-Medlánky (starostka)
 18. Interpelace poslanců (starostka)
 19. Různé (starostka)

Převzato ze stránek MČ Brno Medlánky, originální znění lze nalézt na adrese www.eurady.cz/fls/medlanky/svolani%20zmc%20brno-medlanky.doc

Zpět