Přesun veškeré MHD do sídliště Nové Medlánky a přesun tranzitní dopravy z obcí severně od Brna do Medlánek? Je to možné.

14.05.2009 18:42

 Již delší dobu existuje tlak obyvatel ulice Kytnerova na to, aby byla snížena intenzita dopravy v jejich bydlišti. Ačkoliv jejich problémy zcela chápeme, nemyslíme si, že je vhodné řešit problém cca. 10 - 20 rodin na úkor několika stovek domácností v sídlišti Nové Medlánky. Ptáte se, jak tyto dvě věci spolu souvisí? V několika následujících řádcích se vám pokusím podat odpověď. 


V současné době jsou projednávány změny územního plánu, kde je z našeho pohledu zajímavá především změna B22/06-II (více na www.brno.cz/index.php?nav01=70&nav02=4006&nav03=1007&nav04=1026&nav05=1984&nav06=2506&nav07=12503&nav08=15556). V té je ze strany zastupitelstva MČ Medlánky požadováno, aby byla vybudována nová spojnice mezi Medlánkami a ulicí Terezy Novákové přes prostor Řečkovických kasáren. Zároveň je požadováno, aby tato komunikace byla vybudována cituji: "v parametrech umožňujících provoz městské hromadné dopravy". Je tedy zřejmé, že pokud bude tato komunikace vybudována, plánuje se na ní provoz MHD. Vzhledem k tomu, že linka 65 je čistě účelová pro obsluhu Medlánek, nelze předpokládat její prodloužení do Řečkovic. Z toho si můžeme vyvodit, že se v minimálně jednom směru předpokládá přesun linek číslo 41, 71 a noční linky 90 na tuto novou trasu a tím zavedení těchto linek do sídliště. Věříme, že pro většinu obyvatel sídliště je tento přesun nepřijatelný, protože by znamenal několikanásobné navýšení průjezdu autobusů sídlištěm.

Dalším problém této komunikace vidíme v tom, že v Řečkovických kasárnách se výhledově plánuje vybudování nového sídliště o přibližně dvojnásobném počtu obyvatel než mají dohromady Nové Medlánky a Duhová pole (cca. 10 000 obyvatel). Urbanistickou studii, kterou si nechal vytvořit ÚMČ Řečkovice lze nalézt na adrese www.archdesign.cz/img.php?img=https://www.archdesign.cz/upload/www.archdesign.cz/reference/_dir/935/avykaurb2aa.jpg.
Silnice by následně sloužila jako jedna ze dvou sběrných komunikací pro veškeré obyvatele tohoto nového sídliště a také jako výhodná objížďka ulice Banskobystrické pro veškerá vozidla používající nyní pro příjezd do Brna trasu přes Řečkovice (Ivanovice, Lelekovice, Česká, Kuřim, ...). To by vedlo k dalšímu razantnímu zvýšení tranzitní dopravy v Medlánkách, především pak v sídlišti Nové Medlánky a na ulici Hudcova. Naštěstí pro nás byla tato změna prozatím pozastavena díky zamítavému stanovisku Ministerstva životního prostředí, ale i přesto bychom měli zůstat ostražití a co nejvíce se zajímat o projednávání nového územního plánu (resp. jeho aktualizace).

Jako OPM se budeme snažit o to, aby zastupitelstvo a následně ÚMČ odvolal svůj požadavek na silnici s parametry MHD a pokud má být nějaká komunikace do prostoru kasáren vybudována, pak aby se jednalo pouze o úzkou obslužnou komunikaci, určenou pro dopravu k rodinným domkům, které by měly být budovány za sídlištěm. Rozhodně nám neprospěje, pokud až do Řečkovic povede stejně široká "dálnice" jako na ulici V Újezdech.

Obrázek: Naznačení požadované komunikace spojující Medlánky a Řečkovice

 

Za OPM: Martin Teplan
Mapový podklad: Libor Fuka

Zpět