Pozvánka na setkání s náměstkem primátora Martinem Anderem

16.03.2010 20:18

Občané Pro Medlánky, o.s.

www.obcanepromedlanky.cz

si Vás dovolují srdečně pozvat na besedu s náměstkem primátora města Brna

MARTINEM ANDEREM


“BUDOUCNOST MEDLÁNEK”

 

o budoucím rozvoji naší městské části a jejího okolí, která se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2010 od 17:00 do 18:00 ve velkém sále KC Sýpka na ulici Kytnerova v Medlánkách, kde se bude hovořit zejména o následujících tématech:

1.    Aktualizace územního plánu města Brna a jeho dopad na Medlánky a okolí – otázka dalšího rozšiřování výstavby a související rozvoj Řečkovických kasáren a výstavba hypermarketů v Ivanovicích, ochrana zemědělského půdního fondu
2.    Koncept řešení dopravy v prostoru Brno-Sever – obchvat Brna, R43, návrhy nových dopravních spojení z Ivanovic a Bystrce do Medlánek a související zvýšení dopravní zátěže
3.    Informace o nové mateřské škole při ulici V Újezdech

Po 18-té hodině se můžete se svými dotazy obracet přímo na pana Andera v přízemí KC Sýpka a vznést připomínky a dotazy na přítomné členy OPM, o.s.

Občané pro Medlánky, o.s.

Pomozté nám v propagaci této akce a vyvěste ve Vašem domě následující pozvánku.

Zpět