NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - Připomínkujme koncept !!!

29.11.2010 19:53

Na následujících výkresech (odkazy variant) vidíte 3 varianty konceptu nového územního plánu pro lokalitu Medlánky-Řečkovice-Ivanovice včetně lokality kolem medláneckého letiště.

Varianta I počítá s rozsáhlou výstavbou bytových domů směrem na Ivanovice včetně kapacitní komunikace vyúsťující před právě stavěným Bauhausem v Ivanovicích. Ivanovická propojka se navíc napojuje na kapacitní komunikaci, která vede od OBI v Bystrci a kolem letiště a rybníka přes nové dětské hřiště přímo pod ulici Nadační a také skrz ulici Turistickou. Tímto propojením by došlo k výraznému znehodnocení okolních rekreačních ploch, přírodních chráněných území a kvality bydlení.

Varianta II oproti variantě I ještě více maximalizuje bytovou a rodinnou výstavbu směrem na Ivanovice. V této variantě se nepočítá s propojovací kapacitní komunikací od ul. Nadační ke křížku přes dětské hřiště. Nicméně i zde je plánováno napojení ulice Turistické kolem letiště až k OBI.

Varianta III oproti variantě I a II počítá s menší bytovou a rodinnou výstavbou směrem na Ivanovice a snaží se zachovat přírodní okolí Přírodního parku Baba. Bohužel v této variantě se počítá s kapacitními silnicemi stejně jako ve variantě I., tj. od OBI v Bystrci kolem letiště na Nadační až do Ivanovic ve směru na Globus a nově budovaný Bauhaus. Navíc tato varianta počítá s další komunikací, která by vedla od křížku (ul. Turistická) po současné polní cestě mezi medláneckými kopci přes technologický park až do Králova Pole na ulici  Purkyňovu.

Každá varianta tedy v Medlánkách počítá s budováním jakéhosi nového severního městského okruhu propojujícího Bystrc (potažmo Komín) s Řečkovicemi, Ivanovicemi a dalšími obcemi na sever od Brna, a to skrz chráněná území v Medlánkách.

Co s tím?

Tyto varianty jsou pouze návrhy a připomínkováním občanů, občanských sdružení, městských částí a dalších institucí se vybere výsledný návrh nového UP. Připomínky k těmto konceptům je možno zasílat nejlépe doporučeným dopisem na adresu OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno nebo emailem na oupr@brno.cz. K připomínkám je vhodné také uvést, zda jste majitelem pozemku v předmětné lokalitě.

POZOR!!! Připomínky se mohou podávat na výše uvedené adresy pouze do konce února 2011!!! Více informací najdete na https://www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/. Lokalitu Medlánky-Ivanovice-Řečkovice má na Odboru územního plánování na starosti ing.arch. Lydie Löwova, lowova.lydie@brno.cz, tel.: 542 174 137

Článek i s výkresy ke stažení (případně vyvěšení v domě na nástěnku), zde.

Ing. Libor Fuka, zastupitel za OPM  (www.obcanepromedlanky.cz)

Zpět