Medlánky našly Superstar

22.06.2010 21:36

 Tento příspěvek vznikl jako reakce na množící se dotazy ohledně bezpečnosti na ulici Hudcova. Tato je v současné době populární mediální hvězdou, neboť rychlostních rekordů v době školního vyučování (připomínám, že radarem byla naměřena u mnoha aut rychlost přes sto kilometrů v hodině a největší výtečník se pohyboval rychlostí neuvěřitelných 176 kilometrů v hodině) si všiml nejen regionální „Brněnský deník“ (Jízda po Brně klidně i 176 kilometrů za hodinu a Dejte nohu z plynu žádají řidiče medlánečtí), ale dokonce i televize Nova a intenzivně se situací začal zabývat i magistrátní odbor dopravy.

Bydlíme v hustě obydlené oblasti a nezbývá nám než se smířit s tím, že značný provoz na Hudcové je realitou, se kterou se poté, co místní úřad povolil developerům oproti původním plánům neustálé navyšování počtu bytů v nově budovaných domech, nedá za stávající situace mnoho dělat. Domnívám se, že ani po požadovaném zvýšení autobusových spojů se situace nezmění. Pokud MHD dojezd do cíle oproti osobnímu autu výrazně nezrychlí nebo velmi podstatně tuto cestu nezlevní, lidé ve větší míře pohodlí aut neopustí. Takže nezbývá než se soustředit na to, aby se dopravní zatížení na Hudcové a v okolí nezvyšovalo a aby se co možná nejvíce snížily negativní dopady stávajícího provozu.

Pro dosažení toho prvního je třeba nepokračovat dále v masivní výstavbě v Medlánkách a nepropojovat Medlánky dále na Ivanovice či Bystrc, protože tím by si přes Medlánky krátila cestu značná část aut mířících napříč severem Brna. Co se negativních dopadů nadměrného provozu na Hudcové týče, jedná se především o bezpečnost a hluk. Na Hudcové je značný pohyb dětí při cestě do parku, na Medlánecký kopec, na fotbalové hřiště, do školy, do mateřské školky a SOS vesničky. Tohle je třeba brát v úvahu a právě z toho důvodu je zde na místě omezení rychlosti. Bohužel, jak ukázaly šokující výstupy z měření radaru, ani fakt ohrožení života a zdraví dětí a ani omezení rychlosti dopravní značkou mnohé řidiče nezpomalí. Je proto třeba přistoupit k dalším opatřením. Za prvé je dobrým řešením optické zúžení vozovky o pruhy pro cyklisty. O toto řešení jsme usilovali již před více než rokem, avšak bylo nám sděleno, že pro takové opatření je Hudcova ulice příliš úzká. Tento názor byl však vyvrácen prací jednoho z našich sousedů,  odborníka z Centra dopravního výzkumu, pana Ing. Pavla Skládaného (prezentace). V ní se lze dočíst, že řešením by bylo zavedení tzv. víceúčelových pruhů. Ty vznikají optickým přerozdělením stávajících šířek vozovky. Automobily jsou vodorovným značením posunuty blíže středu vozovky tak, aby pro cyklisty zůstávalo při pravém okraji volné místo. Jedná se o jízdní pruh pro cyklisty vytvořený na úkor šířky jízdního pruhu pro automobily. Rozměrná vozidla do něj smějí v případě potřeby zasáhnout (míjení, vyhýbání). Graficky je řešení pomocí víceúčelovými pruhy znázorněno na spodním obrázku.

 

Podle dopravních výzkumů tento jednoduchý trik působí na řidičovu psychiku tak, že podvědomě zpomalí, neboť má při stejné rychlosti na užší vozovce subjektivně dojem, že se pohybuje rychleji, než jak by se mu to jevilo na vozovce širší. Současně bude výrazně bezpečnější jízda i pro cyklisty a potažmo pro pohyb chodců (tedy zejména zde často se vyskytující děti), neboť vyznačením pruhu pro cyklisty se zvýší i vzdálenost mezi chodníkem a projíždějícími auty. Tato opatření spočívající de facto jen v zakreslení na silnici by tedy mohla být velmi výhodná z hlediska poměru ceny a dosaženého výsledku.

Představu, jak by se mohly tyto úpravy projevit na ulici Hudcova, nabízí následující vizualizace (jako i ostatní obrázky čerpané rovněž ze shora uvedené práce Ing. Skládaného).

Tyto víceúčelové pruhy by bylo možné protáhnout dále i do ulic V Újezdech a Nadační a také ulicí Turistickou k letišti. Myslím, že na tomto opatření by se většina z nás dokázala shodnout, protože přínos je zřejmý a nepřináší současně žádná zvláštní omezení ani pro nás řidiče. A na základě působení zástupců OPM v komisi dopravy se zdá, že s naší radnicí na těchto opatřeních shodu nalezneme. Bohužel, jak již víme, vyskytují se mezi námi i opravdoví piráti silnic, které nic než hrozba rozbití svého vlastního plechového miláčka nezastaví. A než čekat, až si některý z nich rozbije kapotu o dítě vracející se domů ze školy, je třeba se jim aktivně bránit. Proto sám odbor dopravy magistrátu města Brna přišel s myšlenkou vybudování zpomalovacího prahu. Jeden takový se vyskytuje na ulici Podpěrova za školou, kde svůj účel plní. Jen pohodlí nás řidičů by tedy nemělo bránit jeho vybudování také před školou, kde je ho při stávajícím provozu potřeba několikanásobně víc. Jako řidič nemám tyto prahy rád, ale zvykli jsme si na něj za školou, zvykli bychom si i před ní. Zvláště když víme, co všechno může toto mírné omezení plynulosti jízdy někomu druhému zachránit. Je třeba požadovat takový druh technické úpravy, aby řidič při dodržení v místě povolené rychlosti 30 kilometrů v hodině plynule projel bez nutnosti dalšího zpomalení.

Na závěr bych chtěl připomenout, že zpomalovací práh na Hudcové není prvotně ani nápadem naším, ani odboru dopravy města Brna, který jen reagoval na neudržitelné podmínky provozu na této komunikaci, ale již před mnoha lety přišla s touto myšlenkou stávající medlánecká radniční koalice ODS s Lidovci, které se toto opatření nepodařilo prosadit přes odpor dopravního podniku. Pevně tedy věřím, že i v této věci nalezneme s vedením naší radnice shodu.

Za OPM: JUDr. Michal Marek

Myslíte si, že jsou řidiči v Medlánkách opravdu bezohlední a je třeba dopravu regulovat? Jaký je Váš názor na budování víceúčelových pruhů? Přijďte diskutovat nejen o této problematice na server www.mojemedlanky.cz

Zpět