MATEŘSKÁ ŠKOLA – laik žasne, odborník se diví

25.03.2011 10:15

Donesla se k nám informace, že prý nám magistrát kvůli korupční kauze bývalého místostarosty za ČSSD Tomáše Slaniny pozastavil akci přístavby mateřské školy. Tato informace není pravdivá, již schválená investiční akce běží a přislíbených 25 milionů korun na její realizaci je k dispozici. Co se tedy kolem školky děje?

Kdyby to nebyl tak velký problém pro rodiny z Medlánek, asi by se člověk už tomu musel jen smát. Vzpomínáte na ty boje kolem konstrukce přístavby školky, kdy většina zastupitelů z minulého volebního období tvrdošíjně trvala na zděné stavbě, ačkoli by se tím otevření nových oddělení MŠ výrazně oddálilo? Kolik práce a času nás všechny stálo přesvědčit radnici, aby se zvolila rychlejší a levnější montovaná technologie? Dnes se ukazuje, že to bylo úplně zbytečné a stačilo si jen rok počkat a radnice by se sama ráda vydala cestou rychlejší a levnější technologie. Radnice to totiž celé od počátku podcenila a až nyní se ukázalo, že magistrátem schválené peníze vůbec na zděnou stavbu nestačí. A co hůř, nestačí ani na stavbu montovanou. Původní rozpočet 25 milionů, o kterém jsme byli zastupiteli „stavaři“ za ODS přesvědčováni, že je možné za něj postavit zděnou přístavbu školky, by musel být pro takovou stavbu navýšen na 39 milionů, tzn. o celých 56 %!!! Ovšem ani na montovanou stavbu schválených 25 milionů nestačí, neboť zde představuje dnes reálně sestavený rozpočet náklady ve výši 30 milionů. Takže se nyní na jedné straně usilovně hledají další miliony a na druhé přemýšlí, jak to celé zlevnit. Jednou ze zvažovaných cest je prý i snížení na pouhá dvě podlaží. Ale ve třetím podlaží jsou plánovány nejen klubovny pro aktivity dětí, o které bychom neradi přišli, protože v Medlánkách žádné nemáme, ale také kotelna. Taková změna by tudíž vyžadovala nový projekt, a tím by se stavba znovu oddálila.

Je pro nás záhadou, jak mohlo dojít k tak zásadnímu podcenění odhadované ceny díla. Tato byla stanovena Ing. arch. Humlem v rámci jím vypracované studie, jenž mimochodem kandidoval v komunálních volbách za ODS a zakázku v hodnotě mnoha desítek tisíc získal v minulém volebním období od radnice přímým oslovením bez výběrového řízení. Realita po zpracování projektu pro stavební povolení (rovněž Ing. Humlem) je taková, že najednou vychází cena zděné stavby na 39 milionů a montované na 30 milionů (původní odhad ceny montované stavby přednesený Ing. Humlem na podzimním zasedání zastupitelstva byl hluboko pod 20-ti miliony). Navýšení je nyní odůvodňováno tím, že je potřeba víc peněz na sadové úpravy (tam se mohlo těžko objevit něco tak zásadního, s čím nebylo možné před necelým rokem počítat, co by odůvodnilo navýšení ceny o mnoho milionů), že je třeba zrekonstruovat kanalizaci (to je pravda, ale o tom se na zastupitelstvu hovořilo už před minulými prázdninami a přístavba byla vítána jako možnost zvládnout tuto nutnou investici společně za jedny peníze) a že současná školka je postavena z Veloxu, což vyžaduje nákladné technické úpravy při napojení nového protipožárního systému. To je pravda. Nicméně každý si vzpomene na hlavní argument radnice proti montované školce, že se jedná o přístavbu a nástavbu stávajícího objektu a bude tam problém v rozdílnosti různých stavebních systémů při jejich napojení. Je šokující, že vlastně vůbec nevěděli, jakou technologií mají tu stávající budovu postavenou. I tak ale nejde o navýšení v řádu přes 50 procent, protože podle informací z radnice vychází rekonstrukce elektřiny přibližně na jeden milion korun.

Aktuálně jsme tedy v situaci, kdy je teprve zpracován projekt na stavební povolení (pozor - dosud stále jen na zděnou stavbu) a ten by snad měl být co nevidět schválen na úrovni města. Poté by mělo dojít k jeho předělání na montovanou technologii, bude třeba zajistit povolení této změny všemi příslušnými úřady a městem, následně musí město provést výběrové řízení na dodavatele stavby a potom se začne stavět. Tedy pokud se seženou  chybějící miliony, na které se při přípravě akce nějak pozapomnělo. A hlavně včas.

Michal Marek za OPM

Zpět