Dáme děti do lesa

03.02.2011 09:31

S napětím budou rodiče zejména letos tříletých dětí sledovat, zda bude jejich ratolest přijata do medlánecké mateřské školy na Hudcově; s napětím budou sledovat, zda se podaří dokončit plánovanou dostavbu této školky, a tím rozšíření její kapacity, do září letošního roku, jak radnice slibuje. Co ale s dětmi, které se v září přes všechny snahy octnou pod čarou, anebo stále ještě na staveništi? Jedna z  variant, jak přivést tyto předškolní děti k výchově, vzdělání a pestrému zážitkovému programu, je přihlásit je do Dětského lesního klubu Sýkorka zbudovaného pod záštitou Ekologického právního servisu na pozemku rozlehlé soukromé zahrady v těsné blízkosti lesa v Brně-Mokré Hoře. 

Děti v lesních mateřských školkách, kterých je České republice zatím jen asi 15 (v Německu, kde mají delší tradici, asi na 800), tráví většinu času během celého roku a za každého počasí venku, nejlépe v opravdickém nefalšovaném lese.  Na vlastní kůži zažívají přechody jednotlivých ročních období, první sníh, čekání na jaro, podzimní proměnu lesa… Jejich lesní výpravy rozvíjejí jejich tvořivost, fantazii, posilují práci ve skupinkách, ale i jejich imunitu (zkušenosti ukazují, že děti s každodenním pobytem venku bývají méně nemocné než ty, které tráví většinu času v uzavřených místnostech klasických MŠ).     

Je pochopitelné, že děti nejsou venku celý den. Po dvou až tříhodinovém programu v lese se vracejí do základního tábora, kde si mohou odpočinout, zahřát se (v chladných dnech), naobědvat se, věnovat se výtvarným činnostem, hrát si. K tomu se využívá zázemí, které tvoří v případě Dětského lesního klubu Sýkorka zahrada se zděnou chatkou, v níž je kuchyňka spojená s malým jídelním koutem a kamny vytápěný prostor pro odpolední spaní, příp. hraní. Přímo u chaty se nachází nově zbudované sociální zařízení s teplou vodou, sprchou a splachovacím záchodem. Na zahradě před chatou je pro další aktivity dětí postaveno týpí a zbudovány různé koutky pro další činnost.

Lesní mateřské školky se od těch klasických liší v mnohém. Česká legislativa dosud nevytvořila pro vznik lesních mateřských škol dostatečné podmínky, proto bývají jejich zřizovateli neziskové organizace či občanská sdružení. Z toho ovšem plyne, že nejsou zapsány v rejstříku mateřských škol MŠMT, nevztahují se tedy na ně vyhlášky závazné pro předškolní vzdělávací zařízení, ale zároveň také nemohou být finančně dotovány státem, proto jejich provoz v současné době zcela hradí rodiče.

Dětský lesní klub Sýkorka začne fungovat v březnu letošního roku. Do června pouze s půldenním provozem, tj. od 8:30 do 13 hodin, každý všední den, včetně oběda. Od září je plánován provoz na celý den, tj. 8:30do 16:30, každý všední den, včetně oběda a poledního klidu. Rodiče mohou volit pro své dítě 2, 3 nebo 5 denní účast v týdnu (od září i dopolední či celodenní režim). Počet dětí na den je 15. Na tuto skupinku jsou dva pedagogové, k nim případní dobrovolníci. Děti mladší tří let, anebo ty, kterým chybí odvaha odcházet se skupinkou do lesa, mohou zůstávat s rodiči v základním táboře.

                Lesní mateřské školy jistě nejsou pro každého, ale někteří rodiče je mohou uvítat jako pro své dítě zajímavější variantu předškolní výchovy a vzdělávání. Ti ostatní mohou doufat, že se jejich dítě ocitne nad čarou a že se dostavba podaří do září dokončit.

Kateřina Bukovjanová

 

Pro informace o lesních školkách www.lesnims.cz, o Dětském lesním Sýkorka v Brně-Mokré Hoře www.skolka.eps.cz

 

 

 

 

Zpět