Co na sebe prozradili zastupitelé?

06.04.2010 19:25

 Po shlédnutí zasedání zastupitelstva dne 25.ledna 2010 jsem se rozhodl dvěma zastupitelům a radě MČ Medlánky položit tři jednoduché otázky. Tyto byly uvedeny v mém článku "Díky ODS hlady neumřeme...", ve kterém jsem také slíbil, že na tyto veřejmě položené otázky zveřejním odpovědi, pokud je dostanu (všechny dotazy jsem zaslal emailem paní starostce, aby je předala adresátům). Bohužel mi byla doručena pouze odpověď od pana místostarosty Matějky za radu MČ Medlánky. Na otázku -


Vážená Rado ÚMČ Brno Medlánky. Když vám tolik záleží na osudu autobusové linky č. 65, jak je možné, že jste se o provedených omezeních dozvěděli až z novin (dle tvrzení starostky Mgr. Valentové)? Medlánky jsou obsluhovány pouhými 3 linkami MHD. Bylo opravdu tak složité si je pohlídat, když bylo zřejmé, že rozpočet DPMB bude z důvodu krize omezen a následně budou muset být logicky redukovány také spoje?

- jsem obdržel následující odpověď:

Dobrý den,
Informace o lince č. 65 jsem se snažil získat z kompetentních míst (OD MMB a DPMB p. Seitl), bylo mi před vánocemi sděleno že dojde k nějaké redukci mimo špičku, ale informaci o tom že dojde k úplnému zrušení jízd 65 mimo špičku jsem nedostal. I přes moji výslovnou žádost jsem nový jízdní řád do ruky nedostal.

S pozdravem
Petr Matějka

Od zastupitelů Mgr. Barákové a Ing. Bartla jsem odpověď neobdržel a až následně jsem zjistil, že jako formu odpovědi zvolili článek v Medláneckém zpravodaji. Nemám s tímto způsobem reakce žádný problém, avšak velmi mne zklamalo, že součástí odpovědi nebyly ani mnou položené otázky v plném znění, ani odkaz na webovou stránku, kde by měli čtenáři možnost přečíst si jak byly otázky položeny a především také další souvislosti. Nebudu spekulovat nad důvody, které uvedené zastupitele vedly k tomu, aby daný odkaz neuveřejnili. Celou jejich reakci si můžete prohlédnout na konci tohoto článku.

V jejich článku mne však zaujalo několik bodů, které si dovolím okomentovat. Citace z Medláneckého zpravodaje jsou vždy uvedeny BB, mé poznatky potom MT:

BB: "Někteří se to dozvěděli z novin a někteří až na lednovém zasedání zastupitelstva, neboť MHD pravidelně nepoužívají a opravdu nesledují každodenně webové stránky dopravního podniku, aby zjišťovali omezení některé autobusové linky v Brně"
MT: Zde mě zaujaly rovnou 3 body. Prvním je to, že tito zastupitelé vůbec nemají přehled o událostech v Brně. Snad každý, kdo se alespoň trochu zajímá o dění, již předem věděl, že vzhledem k omezením rozpočtu budou redukovány spoje MHD, stejně jako to, ve kterém čase dochází k úpravám jízdních řádů (ono je to mimochodem každý rok prakticky shodné). Není tedy nutné sledovat každý den stránky DPMB.Zrovna u zastupitelů bych předpokládal, že tento přehled budou mít, obzvláště když jsou za svoji práci placeni.
Druhým bodem je to, že pro paní Barákovou a pana Bartla jsou linky vedené přes Medlánky pouze "některými autobusovými linkami v Brně". Osobně si to vykládám asi tak, že tyto zastupitele zajímá MHD v Bystrci nebo na Lesné stejně jako v Medlánkách. Opět velmi zvláštní, když byli do svého úřadu zvoleni za Medlánky.
Třetím bodem je pak úroveň komunikace v rámci rady MČ a také místní ODS. Oba zastupitelé jsou členy ODS (stejně jako pan místostarosta Matějka) a paní Baráková je navíc členkou rady MČ (opět mimo jiné s panem místostarostou). Přitom z výše uvedeného emailu vyplývá, že pan Matějka o změnách věděl již před změnou jízdního řádu, avšak jeho kolegové nikoliv. Možná by nebylo špatné vylepšit interní komunikaci.

BB: "Při plánování zástavby V Újezdech se vždy uvažovalo s logickým propojením do Řečkovic (ne však s tranzitní dopravou)."
MT: Nevím jak na naše zastupitele, ale na mě silnice V Újezdech (se svojí šířkou cca. 8m) rozhodně nepůsobí jako lokální silnice místního významu. Naopak pokud by byla ve stejné šíři protažena až do Řečkovic, tak bude vyloženě svádět k tranzitnímu využití. O tom, že bylo plánem silnici protáhnout ve stejné šíři svědčí i požadavek zastupitelstva na nový územní plán, kde bylo vyžadováno, aby byla silnice protažena "s parametry pro MHD".

BB: "Kdybychom v té době dali na různé připomínky, např. že vybudováním nového sídliště enormně stoupne doprava na ul. Hudcově, kvůli kterým jsme u některých občanů nebyli v oblibě, asi by toto sídliště nikdy nevzniklo."
MT: Zastupitelé tu taktně zmiňují připomínky proti výstavbě sídliště. Už ale zapomínají zmínit, že tu původně žádné sídliště ani stát nemělo. Místo navrhovaných malých býtových domů charakteru takřka domů rodiných se prosadily třípatrové domy a nakonec díky chytrému využití stavebních norem domy pětipatrové. Kdyby zastupitelé tenkrát dali na připomínky občanu, tak tu sídliště opravdu stát nemuselo a mohli mít klidnější život starousedlíci, zastupitelé a možná i my.

BB: "O to smutnější byly snahy části obyvatel nové zástavby o úplné zrušení autobusů nebo jejich rapidní omezení"
MT: Jsem si vědom 2 aktivit, které směřovaly proti autobusu. V obou případech se jednalo o petice proti zavedení autobusu (resp. v prvním případě především proti způsobu, kterým byla vedena anketa ohledně trasy autobusu), takže žádná z nich nebyla snahou o zrušení autobusů. Jak by také mohla, když tu v dané době žádný autobus nejezdil. Právě naopak tyto aktivity vedly k tomu, že DPMB na linku 65 nasadil pouze nízkopodlažní autobusy, což v Brně zdaleka není pravidlem. Co se týká snah o rapidní omezování autobusu, tak toho si také nejsem vědom. Jedinou aktivitou, která vyžadovala přímo snížení frekvence jízd autobusu bylo usnesení zastupitelstva, že bude na DPMB požadováno, aby frekvence autobusu byla maximálně 3x za hodinu. Toto usnesení bylo jednohlasně odsouhlaseno na jednání zastupitelstva dne 24. listopadu 2008 a hlasoval pro něj také Ing. Bartl a Mgr. Baráková.

BB: "Tehdy jsme se rozhodně neřídili snahou o o zajištění co největšího počtu voličů, ..."
MT: Zde mají zastupitelé pravdu. Tenkrát jejich přístup rozhodně nebyl tak vřelý a upozorňoval jsem na to již ve článku, na který reagují. Nicméně jako dlouholetí politici, kteří "slouží" již několik volebních období, jistě dobře vědí, že právě polovina volebního období je ideální dobou pro nepopulární kroky. Vychází se totiž z předpokladu, že volič za zbylé 2 roky zapomene. V současném období, kdy do voleb zbývá cca. 7 měsíců již toto zdaleka neplatí a voličům je potřeba nastavit přívětivější tvář.

BB: "Dokud bude v sídlišti jedna stařenka, nebo matka s kočárkem, budu vždy pro zavedení autobusů do sídliště"
MT: Ano, na tuto větu si pamatuji. Velmi mě totiž překvapila obzvláště v kontextu s jinými prohlášeními Ing. Bartla, kdy takovou míru solidarity rozhodně neprojevoval. Zároveň si dovolím doplnit 2 jiná prohlášení. Doufám, že si na ně vzpomenou i naši zastupitelé. Pokud ne, tak se mohou podívat do oficiálních zápisů z jednání zastupitelstva:

  • "Odpor části občanů MČ Brno-Medlánky a vlastníků nemovitostí v sídlišti Nové Medlánky proti zavedení linky MHD je nečekaný co do rozsahu a intenzity – Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky jej proto bude do budoucna respektovat při opětovném posouzení nutnosti a vhodnosti zavedení MHD do sídliště Nové Medlánky po dostavbě celého obytného souboru." - odpověď petičnímu výboru ze dne 12.11.2007 (za rok se však na tento příslib zapomnělo, žádný průzkum neproběhl, nic vyhodnoceno nebylo)
  • "Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky požaduje od OD MMB konkretizaci termínu vybudování obratiště pro autobusy v prodloužení ulice V Újezdech vč. zrušení provizorního vedení trasy linky č. 65." - odpověď petičnímu výboru ze dne 24.11.2008 (uběhl rok a půl a termín není o nic více konkrétní, než na konci roku 2008)

Celé znění odpovědi Ing. Bartla a Mgr. Barákové si můžete přečíst zde.

Martin Teplan

Zpět