Aktualizace uzemního plánu města Brna - připomínkujte zadání

Paralelně s tvorbou nového územního plánu města Brna pořizuje město také aktualizaci stávajícího územního plánu. Je to vlastně tichý pokus č.2, jak pořídit nový územní plán města Brna.
 
AKTUALIZACE ÚPmB = není nic jiného než ZMĚNA stávajícího ÚPmB a ZMĚNA POKRÝVAJÍCÍ CELÉ BRNO
 
Zadání, které bylo k AKTUALIZACI ÚPmB veřejně projednáváno v roce 2009, obsahovalo spoustu problémových záměrů, které byly i v paralelně pořizovaném novém ÚPmB. Protože občané masově napadli tento podivný postup s "aktualizací" ÚPmB, došlo nakonec k podstatné změně Zadáni pro tuto aktualizaci a obsah zadání akualizace bylo podstatně, nikoliv však úplně, "vyčištěno" od problémových formulací.
 
Aby věc byla komplikovanější a více pro občany zatemněná, byla aktualizace překládaná jako naplnění dvou záměrů:
* tzv. ÚPRAVY UPmB (tj. formálního převedení ÚPmB z roku 1994 na formu povinně vyžadovanou novým stavebním zákonem - zde je limit k učinění tohoto kroku do roku 2015, jinak ÚPmB ze zákona přestane platit)
* tzv. ZMĚNY UPmB (tj. věcných změn, které se podařilo Magistrátu uhájit v Zadání pro Aktualizaci).
 
Magistrát zjevně správně odhaduje, že nadřízená územně plánovací dokumentace JMK, tzv. Zásady územního rozvoje JMK, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 22. 9. 2011, jsou zjevně tak chybné, že opět hrozí jejich zrušení soudem a tímto hrozí i vznik situace, že kraj bude novou, již třetí, verzi ZÚR JMK pořizovat minimálně další 2 roky, a to začíná přímo ohrožovat pořízení nového ÚPmB a existenci platného ÚP pro Brno. Díky této situaci Magistrát města Brna přichází POUHÝCH PÁR DNÍ před 22. 9. 2011 s druhým pokusem o jakousi AKTUALIZACI starého ÚPmB.
 
Z hlediska Medlánek, Ivanovic a Řečkovic se opět zadaní odkazuje na urbanistické studie, které zastavují dalšími sídlišti pole mezi Medlánkami a Ivanovicemi, včetně silniční propojky Hudcova-Újezdy-Ivanovice (vyústění přímo u již stojícího Bauhausu). Je tedy opět velmi důležité, aby co nejvíce obyvatel toto zadání připomínkovalo.
 
Text zadání aktualizace územního plánu najdete na stránkách magistrátu zde www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/, nebo zde přímo ke stažení. 
 
Připomínky a námitky (optimálně s identifikací vlastněné nemovitostí - není to, ale nutné) je možné posílat do pátku 21. 10. 2011 na adresu Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo je můžete podat osobně na podatelně magistrátu na Malinovského náměstí.
Oznámení magistrátu o projednávání změny zadání aktualizace ÚP města Brna naleznete zde.
 
Příklad připomínek k volnému stažení a úpravám najdete zde.
 
ing. Libor Fuka
Občané pro Medlánky
 

Zpracováno s využitím článku doc. Firbase (https://www.cisteturany.cz/modifikovany-zamer-poridit-zmenu-zadani-zmeny-upmb/)