Ke stažení

Příklad připomínek ke změně zadání Aktualizace ÚPmB k volnému stažení a úpravám najdete zde.

Komplexní námitka pro vlastníky nemovitostí v Medlánkách a okolí (doplněno o popis umístění ploch Me-x, odkazy na zákony a námitku proti úpravě plochy nad DPMB a Vetrenárním ústavem - kapacitní komunikace z ul. Purkyňova na Hudcovu).  Pokud jste již poslali námitky můžete poslat tuto komplexní námitku, jako doplnění.

Námitky ke stažení Medlánky-Řečkovice-Ivanovice, Zahrádky, Letiště

Zmocnění zástupce veřejnosti o.s. OPM

Termín a místo veřejného projednání konceptu nového územního plánu.

Prezentace z besedy 9.2 o variantách konceptu nového ÚP města Brna.

Pozvánka na besedu ke konceptům nového územního plánu m. Brna - 9.2 od 19:00 v KC Sýpka