Přehled článků

Stanovisko k územnímu plánu

17.06.2011 18:55
STANOVISKO K ÚZEMNÍMU PLÁNU Proces přípravy nového územního plánu města Brna se nyní dostal do fáze, kdy se k navrhovaným variantám konceptu nového územního plánu mají vyjádřit jednotlivé městské části. Konkrétně to znamená, že zástupci městských částí byli seznámeni s navrhovanými...

Nový ÚP města Brna - vyjádření městských částí

01.06.2011 11:54
Vyjádření zastupitelstev městských částí  ke konceptu nového územního plánu bude pro magistrát velmi důležité. Termíny zasedáni zastupitelstev okolních městských částí, kde se budou schvalovat vyjádření ke konceptu nového územního plánu města Brna: MČ Ivanovice - 2.6 od 18:00 ÚMČ Ivanovice...

Námitka zástupce veřejnosti

25.03.2011 09:42
Děkujeme tímto za podporu, kterou jste nám projevili svým podpisem pod zmocnění, na základě kterého jsme mohli jako OPM vstoupit do procesu projednávání nového územního plánu. Pod naše připomínky a zmocnění jsme nakonec získali celkem 716 Vašich podpisů, což nejen několikanásobně převyšuje ...

Námitka zástupce veřejnosti

13.03.2011 09:23
  Statutární město Brno Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno   V Brně dne 8. března 2011   NÁMITKA ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI občanského sdružení Občané pro Medlánky o.s.   Občanské sdružení Občané pro Medlánky o.s., se sídlem v Brně, Rysova 4, IČO:...

Podrobné informace k územnímu plánu

09.02.2011 10:10
Vážení sousedé, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit ve velmi naléhavé otázce návrhu konceptu nového územního plánu města Brna a s tím souvisejícími dopady na Medlánky. Jak jistě mnozí z Vás víte, je plánováno prodloužení ulice V Újezdech až do Ivanovic, její propojení od ulice Nadační kolem...

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - Na každé připomínce záleží!!!

27.01.2011 19:28
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN Na každé připomínce záleží!!! Jak jsem již informoval v minulém článku, koncept nového územního plánu navrhuje do Medlánek a okolí další mohutnou výstavbu a silniční průtahy. Jedná se především o velkou zástavbu kolem kasáren směrem do Ivanovic a navíc ještě silniční ...

Přehled termínů besed nad územním plánem na magistrátu města Brna

14.12.2010 16:47
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zveřejnil koncept nového územního plánu zpracovaný firmou ArchDesign. Jak bude v novém územním plánu zajištěna ochrana městské zeleně? Jak jsou naplánovány nové biokoridory a nová biocentra? Čím budou nahrazeny zanikající zahrádkářské...

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - Připomínkujme koncept !!!

29.11.2010 19:53
Na následujících výkresech (odkazy variant) vidíte 3 varianty konceptu nového územního plánu pro lokalitu Medlánky-Řečkovice-Ivanovice včetně lokality kolem medláneckého letiště. Varianta I počítá s rozsáhlou výstavbou bytových domů směrem na Ivanovice včetně kapacitní komunikace vyúsťující...

Zveřejnění připravovaného Územního plánu města Brna

20.11.2010 16:37
15.11. 2010 byl zveřejněn koncept připravovaného Územního plánu města Brna a to ve 3 variantách. Medlánky jsou ve všech variantách v ohrožení výstavbou propojovacích silnic a další bytové výstavby. Aby tedy zůstaly Medlánky klidnou rezidencí s blízkou přírodou, bude třeba tento plán revidovat a...