Zápis z jednání zastupitelstva - 12. července 2010

14.07.2010 23:16

Na programu tohoto mimořádného zasedání byl jediný bod a to stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2010 - 2014. Jednomyslně bylo odsouhlaseno ponechání stejného počtu zastupitelů - 15. Pro tento nezměněný počet hlasovalo všech 11 přítomných zastupitelů.

Martin Teplan

Zpět