Zápis z jednání zastupitelstva - 10. května 2010

16.05.2010 00:03

Mateřská škola

 • Bude řešeno klasickým investičním procesem (příslušným odborem tedy ne odbor bytový)
 • Pokud bude varianta Hudcova, tak hygiena bude podporovat spíše klasickou stavbu s tím, že výstavba nesmí narušit aktuální chod MŠ
 • Pokud bude požadavek zvolena varianta rozšíření na Hudcově, tak by měla být velikost zahrady dostatečná (pro nově budované kapacity je požadavek pouze 4 metry na žáka, v případě starých kapacit platí 30+4 metry na žáka)
 • Ing. Bartl tvrdí, že pokud bude školku dělat magistrát, tak se to do voleb nepohne. Pokud se prostředky (investorství) dostanou na městskou část, tak se může ještě před volbami začít stavět
 • Peníze, které jsou aktuálně přiděleny jsou z bytové výstavby, ale díky tomu, že padla varianta výkupu nebytových prostorů v Újezdech, tak tyhle peníze nelze použít a musí se přesunout do jiné kapitoly (i když prý stále jsou určene pro naši MŠ).
 • Při jednáních s hygienou byly dle paní starostky projednány také stavební normy a neměl by v nich být problém
 • Zastupitelstvo pověřilo radu MČ, že bude schvalovat a provádět jednotlivé dílčí kroky ohledně vybudování školky a zastupitelstvo informovat
 • V souvislosti s budováním MŠ se předpokládá, že bude docházet k častějším jednáním zastupitelstva MČ

Ostatní

 • Zastupitelstvo souhlasí s upraveným zněním vyhlášky upravující provoz hracích automatů (zákaz provozu mezi 7. a 14. hodinou)
 • Zvýšení ochrany přírodního parku Baba na přírodní památku
  • Tentokrát pouze pro část (cca. 140 hektarů)
  • Podpořeno studií o výskytu ohrožených druhů (zajistil PHDr. Žuja)
 • Hromady dřeva u rybníka budou odvezeny do Řečkovic firmě Minks, která je zlikviduje (nebude páleno)
 • Budování chodníčku k hřišti by mělo začít v týdnu 10. až 16. května 2010
 • Žádost FC Medlánky o finanční dotaci z rozpočtu MČ (částečná úhrada nákladů pro přípravku a žáky na turnaji v Rakousku)
  • Rada navrhuje 13 000Kč a zastupitelstvo dotaci odsouhlasilo
 • Uzávěrky Medláneckého zpravodaje jsou většinou první pátek v sudých měsících. Aktuální data uzávěrek: 4. června, 30. srpna, 1. října
 • Bude znovu prověřeno vlastnictví pozemku v blízkosti rybníka. Dle Ing. Bartla a Ing. Šachla se jedná o soukromý pozemek, avšak dle předchozí informace paní starostky se jedná o pozemek městský.

Absence:

MUDr. Holoubek

Zapsal: Martin Teplan

Zpět