Výsadba stromů s programem pro děti

30.09.2010 12:59

Výsadba stromů

s programem pro děti

Vážení spoluobčané, našemu občanskému sdružení OBČANÉ PRO MEDLÁNKY se podařilo získat grant nadace Veronica, ze kterého jsme za finanční spoluúčasti našeho občanského sdružení, klubu maminek Medlánci a úřadu naší městské části zakoupili několik kusů vzrostlých stromů a další zeleně. Šest kusů vzrostlých stromů a dvacet kusů habrových keřů bude na žádost klubu maminek umístěno v areálu dětského hřiště za rybníkem, kde je výsadba stínící a izolační zeleně pro pobyt malých dětí nejvíce zapotřebí. Pro jeden větší okrasný keř jsme nalezli důstojné místo ve volném prostoru v parčíku na náměstí Odboje ve „Starých Medlánkách“. Další dva vzrostlé stromy budou umístěny před Domov pro seniory Podpěrova.

Samotná výsadba proběhne svépomocí v SOBOTU 2.10. od 8:30 hod. s doprovodným programem pro děti v podobě různých soutěží o ceny od 10:00 hod. na hřišti za rybníkem. Sázení dvou stromů u Domova seniorů a okrasného okrasného keře na náměstí Odboje se uskuteční v pátek 8.10. od 17:00 hod.

 Součástí akce je i Pečení pro děti v Brně (www.peceniprodetivbrne.cz), kde koupí upečených dobrůtek přispějete za dobrovolné peníze na předem určený charitatívní projekt.

Srdečně zveme každého, kdo bude chtít pomoci s výsadbou stromů (dopolední kopání jam) nebo se zúčastnit s dětmi příjemného rodinného dopoledne u hřiště za rybníkem se sázením keřů a programem pro děti.

 

Za OPM se na setkání s Vámi těší:

Michal Marek, Libor Fuka

Kateřina Žůrková, Marcel Kutálek

Ladislav Žuja, Lucie Slavíková

Hanka Pumprlová a dallší

Zpět