Vykvetla nám Maceška

17.01.2011 20:28

Mám dobrou zprávu pro všechny, kteří fandili našemu projektu Maceška. Od 17. 1. 2011 ji máme i v  Medlánkách.


Jak jsem Vás již dříve informovala, jedná se o dopolední mikroškolku pod záštitou Lužánek – centra volného času pro děti od 2 do 4 let. Zastupitelstvu MČ se podařilo vyčlenit z rozpočtu částku na nájem prostoru bývalého květinářství . Za aktivní účasti klubu maminek s dětmi Medlánci jsme našli i další využití těchto prostor na kroužky pro děti nejen školkového věku.


Na zápis do Macešky se dostavilo celkem 45 dětí, ale bohužel ne na všechny se dostalo, a tak Maceška přivítá ve svých prostorech pouze 30 z nich po 4 dny v týdnu. Kritéria pro příjetí byla jasně daná, a to tak, aby se v prvé řadě dostalo na děti 3 až 4 roky, jejichž matky potřebují alespoň částečně začít pracovat a nepodařilo se jim umístit své ratolesti do školky. Další velmi významnou podmínkou je, že Maceška v Medlánkách bude sloužit jen Medláneckým dětem. Na zápisu jsme vytvořili databázi všech zájemců, ze které budou bráni náhradníci, a tak se možná během 6 měsíců provozu Macešky vystřídají všichni. Příjemná je i cena za dopoledne, 50 kč, která je do konce června 2011 dotována z Evropského sociálního fondu z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.


Doufám, že tento projekt pomůže alespoň trochu všem matkám, kterým se nepodařilo umístit své děti do školky. Bude-li zájem o Macešku trvat i v příštím školním roce, kdy jak všichni doufáme, bude již stát přístavba mateřské školy Hudcova, určitě najdeme způsob, jak ji v Medlánkách udržet i do budoucna.


Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi s tímto projektem pomáhali a pružně reagovali na všechny moje podněty a požadavky, a to hlavně v době, kdy se našel náhle uvolněný prostor. Děkuji klubu Medlánci, že zaštítili celý pronájem prostoru a využijí ho i pro další volnočasové aktivity nejen dětí, děkuji paní starostce, která zvážila každý můj nápad a pomáhala mi hledat schůdná řešení jak pro maminky, tak pro obec a její rozpočet, děkuji Macešce, že našla dotační program, který cenu výrazně zlevnil a že akčně reagovala na neustále se měnící podmínky a nakonec děkuji i technickým pracovníkům úřadu, kteří prostory připravili a vybavili tak, aby se tam dětem líbilo a měly všechno, co potřebují.


O uvedení tohoto projektu v život jsem usilovala od září loňského roku a přiznám se, že jsem přestávala věřit v jeho realizaci, proto jsem s příchodem nového roku velmi ráda, že se nám to povedlo....nám všem.

Více informací o provozu medlánecké Macešky i kroužcích najdete na stránkách www.medlanci.cz.

Zpět