Vyjádření starostky k navýšení kapacit mateřské školy

23.04.2010 10:14
  1. Dne 22.4.010 proběhlo jednání se zástupci SVJ V Újezdech 5 a vlastníky jednotek v objektu Brno, V Újezdech 5 za účasti zástupců společnosti REKO a. s. a MČ Brno-Medlánky ve věci souhlasu vlastníků jednotek v objektu Brno, V Újezdech 5, se změnou užívání nebytových prostor v tomto objektu za účelem vybudování dvou oddělení mateřské školy - vzhledem k tomu, že ani na tomto jednání nedošlo v této věci k dohodě, nebudou další jednání již probíhat.
  2. V současné době se vyčíslují náklady a zvažují technické možnosti vybudování tří oddělení mateřské školy při ulici V Újezdech a dvě varianty vybudování tří oddělení u stávajícího objektu MŠ Brno, Hudcova 435/47 (přístavba objektu nebo vybudování samostatného pavilonu školky přiléhajícího k objektu stávající školky). Dne 21.4.2010 byl proveden geologický průzkum podloží v areálu MŠ Brno, Hudcova 435/47, v termínu do 28.4.2010 budou možnosti posouzeny statikem, zpracovávána je studie.

Pozn.: Toto sdělení není tiskovým prohlášením, pouze aktuálním vyjádřením starostky MČ Brno-Medlánky k problematice navýšení kapacity mateřských škol v MČ Brno-Medlánky - ve věci bude jednáno na zasedání ZMČ Brno-Medlánky, které se uskuteční dne 28.4.2010 v prostorách Konírny Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a. 

Zpět