Vybudujeme školku ještě letos?

10.03.2010 20:07

Především obyvatele nového sídliště v Medlánkách začíná čím dál více trápit nedostatek kapacit v místních školkách. Kapacita původní školky na ulici Hudcova byla již dříve překročena a proto došlo před nedávnem k otevření dalších 2 tříd mateřské školy na ulici V Újezdech. Bohužel ani tyto nové třídy nejsou dostatečné a proto jsou stále odmítány desítky rodičů, kteří chtějí své potomky umístit do zdejší školky.


Radnice se snaží problematiku řešit a proto vznikl architektonický návrh nové mateřské školy u křižovatky ulic V Újezdech/Nadační. Projekt je však relativně drahý a není jisté, že se na něj podaří získat dostatek financí. Navíc pokud by se začala budovat klasická školka, zřejmě nebude zprovozněna dříve, než v roce 2012. Různé alternativy jsou buď špatně průchozí (přidání dalších 2 tříd do detašovaného pracoviště na ulici V Újezdech je odmítáno ze strany tamního společenstva vlastníků) nebo nepříliš vhodné (přístavba u původní školky na ulici Hudcova by zvýšilo kapacity, ale většina malých dětí pochází z nového sídliště a pro děti i rodiče je tak lepší, pokud by školka byla v jeho blízkosti).

Protože si jako o.s. Občané pro Medlánky plně uvědomujeme, že Medlánky rozšíření školky potřebují a to co nejrychleji, navrhli jsme paní starostce Valentové a panu místostarostovi Matějkovi výstavbu školky s využitím modulárních konstrukcí. Tento typ školek se běžně objevuje v zemích na západ od našich hranic a pomalu se stávají populárními i v ČR. 

Výhody tohoto typu školky jsou mimo jiné:
- Rychlost výstavby - mohla by začít fungovat již od roku 2010 (doba výstavby je cca. 2 - 4 týdny)
- Cena - MŠ se 3 nebo 4 třídami by se měla pohybovat v ceně okolo 10 - 12 milionů korun, což je cca. 4x méně než u plánované standardní školky
- Modifikovatelnost - lze očekávat, že v relativně krátkém čase potřeba školek v Medlánkách opět poklesne a pak bude nutné řešit, co se stojícími budovami. Tyto modulární stavby lze snadno přebudovat k jinému účelu a lze tak z nich později udělat např. centrum volného času. Lze je také snadno přemístit na jiné pozemky a udělat z nich např. zázemí pro sportoviště.

Dle našich informací byly naší městské části přiděleny finanční prostředky na vybudování nové mateřské školy, avšak jejich množství není dostatečné pro vybudování standardní školky a navíc je nutné tyto prostředky vyčerpat v průběhu tohoto roku, jinak budou městské části odebrány. Při výše uvedených předpokládaných cenách by přidělené finance měly být dostatečné pro vybudování školky včetně přilehlého vybavení (např. dětského hřiště). 

Je tedy nyní především na radě a zastupitelstvu naší městské části, zda tento návrh podpoří nebo ne a zda bude obyvatelům naší MČ poskytnuta opět o kousek lepší občanska vybavenost.

Pokud máte zájem o bližší informace týkající se modulárních konstrukcí, lze je nalézt např. na stránkách www.koma-modular-construction.cz/, která se v ČR zabývá výstavbou různých modulárních budov a již realizovala i mateřskou školku. V rámci architektonické soutěže pak byla vytvořena řada studií, jak mohou tyto školky vypadat (soutěžní návrhy lze nalézt zde:www.koma-modular-construction.cz/koma/public/cs/data/materske-skoly).

Fotopříloha - Příklady možného vzhledu modulární školky

Fotopříloha - pohled na interiér modulární školky vybudované v Rychnově

Za o.s. Občané pro Medlánky: Martin Teplan

Zpět