Vlk hladoví a co na to kozy ?

25.03.2011 09:44

 Po delší odmlce způsobené nejen pracovním vytížením, ale také nutností si trochu odpočinout po předchozích hektických týdnech se k vám opět vracím s novým článkem. Ač by se mohlo zdát, že se jedná o reklamu na dubnové farmářské trhy , tak je nutné říct, že zdání klame. Věnovat se totiž budu "pokrizovému" vývoji v naší městské části, a to ve vztahu ke kauze Slanina.

Předpokládám, že se mezi čtenáři tohoto webu bude těžko hledat někdo, kdo by netušil, o co se v této kauze jedná. Proto pouze zopakuji, že pan Slanina v nahrávce, jejiž autentičnost potvrdil, říká JUDr. Markovi, aby zařídil odstoupení jedné z firem z výběrového řízení. Jelikož si JUDr. Marek tento rozhovor nenechal pro sebe, došlo tak k rozpoutání trestněprávní, politické i mediální kauzy, která vyvrcholila tím, že pan Slanina tváří v tvář nevyhnutelnému 21. února odstoupil z funkce místostarosty. Až potud je vše celkem jasné, ovšem co se vlastně děje nyní? To je otázka, na kterou zná odpověď asi pouze několik koaličních zastupitelů. Já si proto trošku zaspekuluji o tom, co se dělo v týdnech předcházejících a co se bude pravděpodobně dít v týdnech následujících...

Jak je známo, tak koaliční strany mají v zastupitelstvu 8 mandátů, což je minimum pro prosazení jakéhokoliv návrhu v zastupitelstvu městské části bez ohledu na počet přítomných členů. V prohlášení Ing. Krčmáře jako místopředsedy MO ODS jsme si o panu Slaninovi mohli přečíst mimo jiné následující:

"Podle našeho názoru se ukázal být nekompetentním vykonávat funkci místostarosty a jako zastupitel se stal nedůvěryhodným partnerem pro zastupitele zvolené za ODS. Zpochybnil
svoji morální integritu a hrubě poškodil zájmy občanů městské části, zejména ohrožením realizace připravených investičních akcí, nemluvě o poškození dobrého jména svých kolegů v zastupitelstvu, starostky městské části, členů rady městské části a zaměstnanců úřadu městské části."

A zde přichází ke slovu ona "veselá" část. ODS ústy svého místopředsedy říká, že pan Slanina je pro ně nedůvěryhodný. Nicména pan Slanina nadále zůstává jedním z oněch 8 koaličních zastupitelů a při všech sporných či personálních hlasováních se bude koalice spoléhat právě na onoho "nedůvěryhodného zastupitele se zpochybněnou morální integritou, hrubě poškozujícího zájmy občanů městské části". Že tomu tak skutečně bude se nejspíše ukáže již 28. března, kdy bude zastupitelstvo pravděpodobně volit nového místostarostu.
Zástupce koalice asi ani nenapadla byť jen možnost pokusit se získat pro svého kandidáta podporu mezi opozičními zastupiteli (vzhledem k tomu, že nebyl kontaktován žádný z opozičních subjektů) a radši se spoléhají na to, že jejich kandidáta prosadí Tomáš Slanina. Celá koalice se tak stává rukojmím člověka, který si dle svých vyjádření myslí, že je v politice běžné lhát a že je uměním politika poznat, kdy kdo říká pravdu a kdy lže.

Pro mě je takový postoj neakceptovatelný a při jednání zastupitelstva jsem ho veřejně označil za baziliškovský. Vždyť kdo jiný než bazilišek může na jedné straně o někom říkat, že je nedůvěryhodný a na druhé straně s ním v klidu vládnout? Za to jsem si opět vysloužil vlnu koaliční nevole a také zápis do knihy hříchů ODS (dosud jsem tam měl zápis především za to, že jsem ODS označil za cappo di tutti capi medlánecké politické scény).

No a kam přivedla koalice partnerů poctivých a důvěryhodných Medlánky? Dá se říct, že prakticky k paralýze. Od paní starostky ještě častěji než dříve slýcháme, že nestíhá, protože je na to sama. Rada městské části pozbyla ze zákona veškeré své pravomoci, protože jí chybí pátý člen, nesmí o ničem rozhodovat a její pravomoci přebralo zastupitelstvo. Nicméně místo snahy urychleně získat podporu pro nového místostarostu a co nejrychleji ho zvolit, aby se kola samosprávy opět roztočila, se u nás v klidu čeká celý měsíc na řádné zastupitelstvo 28. března. Vždyť kam bychom spěchali...

Co se pozice místostarosty týká, tak její obsazení bude jistě také velmi zajímavé. Dle mého odhadu se novým místostarostou po krátké pauze opět stane pan Matějka. Při pohledu do řad sociální demokracie mě totiž napadá pouze rčení, že kde nic není, ani koalice nebere a těžko tam hledat kandidáta na tuto uvolněnou pozici. Jedinou neznámou tak pro mě v této oblasti zůstáva otázka, zda to bude znamenat zisk většiny rady pro ODS (získala by 3 křesla z 5), nebo zda dojde k výměně Mgr. Barákové za Bc. Veselého, aby byl zachován poměr stran 2:2:1 (ODS:ČSSD:KDU-ČSL). Spíš se přikláním k tomu, že dojde ke změně poměru na 3:1:1 a ODS se tak stane jednoznačným vítězem celé situace, kdy s pouhými 4 mandáty získá pozice starosty, místostarosty i většinu v radě.


Nemohu si pomoct, ale zdá se mi, že koalice na občany hraje klasickou taškařici ve stylu "vlk se nažral, ale koza zůstala celá". Jinak si totiž situaci, kdy místostarosta odstoupil, ale nadále zůstává klíčovým mužem koalice, nedokážu vysvětlit. Věřím, že ani občané Medlánek se nenechají nachytat a ukáží koaličním zastupitelům, že s takovýmto postupem nesouhlasí.

                                                                                                                                                                                                         

                       Autor:  Martin Teplan

ilustrační foto: btweb.cz

Zpět