Skica možného rozšíření školky na ulici Hudcova

29.04.2010 21:24

Na zasedání zastupitelstva dne 28. dubna 2010 byly jako jeden z bodů diskutovány i možnosti zvýšení kapacity mateřské školy v Medlánkách. Po krachu jednání se zástupci SVJ V Újezdech 5 zůstaly 2 varianty a to výstavba nové mateřské školy při ulici V Újezdech nebo rozšíření stávající mateřské školy při ulici Hudcova o 3 nová oddělení. Zastupitelstvo se prozatím rozhodlo pracovat s oběma variantami, avšak  preferují variantu rozšíření mateřské školy na ulici Hudcova.

Na jednání zastupitelstva byla také prezentována skica možného řešení přestavby, kterou si můžete prohlédnout zde (formát PDF). Tento návrh byl vytvořen Ing. arch. Humlem, avšak je nutné upozornit, že prozatím nebyl konzultován s žádnými úřady a není tedy jisté, že zcela vyhovuje všem normám pro stavbu mateřských škol (např. v oblasti hygieny).

Za OPM: Martin Teplan

Zpět