Přehled termínů besed nad územním plánem na magistrátu města Brna

14.12.2010 16:47Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zveřejnil koncept nového územního plánu zpracovaný firmou ArchDesign. Jak bude v novém územním plánu zajištěna ochrana městské zeleně? Jak jsou naplánovány nové biokoridory a nová biocentra? Čím budou nahrazeny zanikající zahrádkářské kolonie? Zúčastněte se druhé z tématických besed k novému územnímu plánu ve středu 15. prosince od 16 hod. v místnosti 426 v budově magistrátu na Kounicově 67.


Podrobný plán všech besed najdete na https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/brnane-si-mohou-prohlednout-koncept-uzemniho-planu/

 

Zpět