Pozvánka na jednání zastupitelstva 6. září 2010

04.09.2010 17:55

 V pondělí 6.9.2010 se uskuteční 40. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky. Místo konání: Konírna Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a. Začátek jednání je v 17:00 hod.


Návrh programu:
1. Kontrola plnění usnesení mimořádného 54. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 24.5.2010 (místostarosta)
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 38. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ze dne 31.5.2010 (místostarosta)
3. Kontrola plnění usnesení mimořádného 55. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 31.5.2010 (místostarosta)
4. Kontrola plnění usnesení mimořádného 56. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 9.6.2010 (místostarosta)
5. Kontrola plnění usnesení mimořádného 57. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 14.6.2010 (místostarosta)
6. Kontrola plnění usnesení 58. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 28.6.2010 (místostarosta)
7. Kontrola zápisu a plnění usnesení mimořádného 39. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ze dne 12.7.2010 (místostarosta)
8. Kontrola plnění usnesení 59. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 12.7.2010 (místostarosta)
9. Kontrola plnění usnesení mimořádného 60. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 30.7.2010 (místostarosta)
10. Kontrola plnění usnesení 61. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 9.8.2010 (místostarosta)
11. Kontrola plnění usnesení mimořádného 62. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 30.8.2010 (místostarosta)
12. Debata s občany (místostarosta)
13. Zprávy z významných jednání, zasedání komisí Rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky (místostarosta)
14. Informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna (místostarosta)
15. Navýšení a snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2010 dle rozpočtových opatření, odsouhlasených RMČ Brno-Medlánky (Lukášková)
16. Zpráva o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2010 (Lukášková)
17. Rozpočtový výhled na období 2012 - 2019 (Lukášková)
18. Aktuální školská problematika:
a) problematika předškolního vzdělávání v MČ Brno-Medlánky – „Přístavba tří oddělení Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47“ – informace (místostarosta)
19. Zrušení výborů ZMČ Brno-Medlánky a odvolání jejich členů ke dni 14.10.2010 (tajemnice)
20. Odpis pohledávky úpadce Vymyslicky Group, a. s. z evidence účetnictví MČ Brno-Medlánky (tajemnice)
21. Žádost FC Brno-Medlánky, o. s., o veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2010 (místostarosta)
22. Žádost TJ SOKOL Brno-Medlánky (oddíl moderní gymnastiky) o veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2010 (místostarosta)
23. Návrh kupní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako kupujícím a společností IPB REAL a. s., jako prodávajícím – technická infrastruktura budovaná v rámci výstavby obytného souboru V Újezdech (místostarosta)
24. Návrh darovací smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako obdarovaným a společností IPB REAL a. s., jako darujícím – pozemky v k. ú. Medlánky (místostarosta)
25. Žádost Sdružení „Čtvrtky“ o čerpání příspěvku z Fondu bytové výstavby, Smlouva o poskytnutí příspěvku (místostarosta)
26. Majetkoprávní vypořádání objektu Brno, Podpěrova 439/2 na pozemku p. č. 1704/1, k. ú. Medlánky – informace (místostarosta)
27. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Zimní a letní údržba chodníků v k. ú. Medlánky“ – výběr dodavatele prací, Smlouva o dílo (místostarosta)
28. Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna – směna pozemku p. č. 987/1, k. ú. Medlánky ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 987/17, k. ú. Medlánky ve vlastnictví Družstva Medlánky – družstva pro dům V Újezdech 3 a Společenství vlastníků V Újezdech 3 – aktualizace stanoviska MČ Brno-Medlánky, revokace usnesení č. 3/37 ze dne 10.5.2010 (místostarosta)
29. Návrh kupní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako kupujícím a společností REKO a. s., jako prodávajícím – technická infrastruktura budovaná v rámci výstavby obytného souboru V Újezdech (místostarosta)
30. Návrh darovací smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako obdarovaným a společností REKO a. s., se sídlem v Brně, tř. kpt. Jaroše 26, jako darujícím – pozemky v k. ú. Medlánky (místostarosta)
31. Návrh darovací smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako obdarovaným a společností REKO IP a. s., se sídlem v Brně, tř. kpt. Jaroše 26, jako darujícím – pozemky v k. ú. Medlánky (místostarosta)
32. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní údržba a čištění vozovek a parkovišť na území MČ Brno-Medlánky (místostarosta)
33. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky (místostarosta)

Zpět