Pozvánka na jednání zastupitelstva 31. května 2010

30.05.2010 23:18

V pondělí 31.5.2010 se uskuteční 38. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky. Místo konání: Konírna Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a. Začátek jednání je v 17:00 hod


Návrh programu:

 1. Kontrola plněníusnesení mimořádného 51. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 28.4.2010 (starostka)

 2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 36. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ze dne 28.4.2010 (starostka)
 3. Kontrola plnění usnesení mimořádného 52. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 10.5.2010 (starostka)
 4. Kontrola zápisu a plnění usnesení mimořádného 37. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ze dne 10.5.2010 (starostka)
 5. Kontrola plnění usnesení mimořádného 52. zasedání RMČ Brno-Medlánky ze dne 19.5.2010 (starostka)
 6. Debata s občany (starostka)
 7. Zprávy z významných jednání, zasedání komisí Rady a výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky (starostka)
 8. Informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna (starostka)
 9. Navýšení a snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2010 dle rozpočtových opatření, odsouhlasených RMČ Brno-Medlánky (Lukášková)
 10. Zpráva o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2010 (Lukášková)
 11. Aktuální školská problematika: 
  a) problematika předškolního vzdělávání v MČ Brno-Medlánky – „Přístavba tří oddělení Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47“ (starostka)
  b) návrh kupní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako kupujícím a společností IPB REAL a. s., jako prodávajícím – prodej jednotek v objektu Brno, Podpěrova 5 (starostka)
 12. Žádost MČ Brno-Medlánky o souhlas rady města Brna s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí – projekt „Doplnění izolační zeleně v obytném souboru V Újezdech, Brno-Medlánky“ (starostka, místostarosta)
 13. Žádost MMB o vytipování dalších vhodných míst pro umístění kontejnerů na separovaný odpad v k. ú. Medlánky (starostka)
 14. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky (starostka)
 15. Různé
Zpět