Pozvánka na jednání zastupitelstva 12. července 2010

09.07.2010 23:01

pondělí 12.7.2010 se uskuteční mimořádné 39. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky.

Místo konání: Konírna Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a. Začátek jednání je v17:00 hod.

Návrh programu:
1. Stanovení počtu členů ZMČ Brno-Medlánky pro příští volební období ve smyslu ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů (starostka)

Zpět