Pozvánka na jednání zastupitelstva 10. května 2010

10.05.2010 09:51

V pondělí 10.5.2010 se uskuteční mimořádné 37. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky. Místo konání: Konírna Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a. Začátek jednání je v 18:00 hod.


Návrh programu:

 1. Debata s občany (starostka)
 2. Aktuální školská problematika:
  a) problematika předškolního vzdělávání v MČ Brno-Medlánky – budování nové mateřské školy ve variantních řešeních (starostka)
  b) návrh kupní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky, jako kupujícím a společností IPB REAL a. s., jako prodávajícím – prodej jednotek v objektu Brno, Podpěrova 5 (starostka)
 3. Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna – nabídka prodeje pozemku p. č. 788/1, k. ú. Řečkovice a Medlánky statutárnímu městu Brnu – stanovisko MČ Brno-Medlánky (starostka)
 4. Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna – směna pozemku p. č. 987/1, k. ú. Medlánky ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 987/17, k. ú. Medlánky ve vlastnictví Družstva Medlánky – družstva pro dům V Újezdech 3 a Společenství vlastníků V Újezdech 3 – aktutalizace stanoviska MČ Brno-Medlánky (starostka)
 5. Návrh II. varianty obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu výherních hracích přístrojů – stanovisko MČ Brno-Medlánky (starostka)
 6. Návrh MČ Brno-Medlánky na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní rezervace „Baba“ v k. ú. Medlánky (jižní část PP Baba, starostka)
 7. Volba přísedících Městského soudu v Brně – informace (starostka)
 8. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky (starostka)
 9. Různé
Zpět